clanak False

Ožujak 2005.

19.04.2017.
 24. ožujka, 156. sjednica Gradskog poglavarstva


Umjesto 70, stipendije Grada Zagreba dobivat će 78 studenata

Paket planskih dokumenata, liste poduzetnika za dodjelu kredita preko pet poslovnih banaka, dva pravilnika: o uvjetima za odobravanje potpora inovatorima i o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za zauzimanje javnih površina i dijelova neizgrađenoga građevinskog zemljišta za kioske, montažne objekte i pokretne naprave, povećavanje broja studenata, dobitnika Stipendije Grada Zagreba sa 70 na 78, te prihvaćanje donacije restauratorsko – konzervatorskih umjetnina na metalnim dijelovima raspela lika Isusa.

Dio je to dnevnog reda 156. sjednice Gradskog poglavarstva na kojoj je zaključeno i o dodatku ugovoru za realizaciju projekta ECDL-om do posla kojim se povećava ugovoreni broj polaznika informatičkog obrazovanja za njih 250 .

Riječ je o projektu obrazovanja i osposobljavanja nezaposlenih Zagrepčana prema međunarodno priznatom programu.
- Edukaciju je dosad završilo 518 polaznika, a do kraja siječnja ove godine zaposlilo ih se 221 ili 43%. U svako radno mjesto Grad je uložio oko 6700 kuna, najviše je polaznika starosti od 20 do 40 godina, žene su pokazale znatno veće zanimanje za informatičku edukaciju nego muškarici, a u strukturi polaznika najveći je udio ekonomista srednje stručne spreme i osoba sa završenom gimnazijom – izložio je pročelnik za gospodarstvo Ladislav Prežigalo o uspjesima projekta u koje, među ostalim, ubraja i porast samopouzdanja polaznika, izlazak iz socijalne izolacije, te motivaciju za daljnja ulaganja u sebe.

Na sjednici je zaključeno da će gradovi Zagreb i Zaprešić potpisati sporazum o sufinanciranju programa predškolskog odgoja djece. Prema riječima Ive Lazanje, pročelnika za obrazovanje i šport, takva suradnja traje već duže vrijeme, a suština je u tome da, npr., roditelji iz Zagreba, a koji rade u Zaprešiću, mogu dijete smjestiti u tamošnji vrtić ako ima mjesta. I obratno.

Bez rasprave i jednoglasno utvrđena je Lista korisnika kredita za poticanje razvitka poljoprivrede i šumarstva, te je zaključeno o ovogodišnjim subvenicjama i poticajima u stočarstvu i bilinogojstvu.23. ožujka u press - konferencija u Gradskom poglavarstvu

Grad osniva Zakladu za pomoć starijim osobama

Zaklada za pomoć starijim osobama, prva takva u Zagrebu i Hrvatskoj, projekt je koji bi trebao zaživjeti u sljedećemu mandatnom razdoblju, najavila je gradonačelnica Vlasta Pavić na konferenciji za novinare što ju je održala 23. ožujka u društvu s pročelnikom za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, te predsjednikom Matice umirovljenika RH i idejnim začetnikom ZakladeVladimirom Lokmerom.

Nakon što prijedlog raspravi Poglavarstvo, a onda i gradski zastupnici, Zaklada bi, osim skrbi o građanima treće životne dobi, svojim članovima i korisnicima osiguravala različite oblike smještaja, uslužne i socij alne servise, zdravstvenu zaštitu, kulturne i socijalne potrebe, a jedan od osnovnih razloga njena osnivanja je sprečavanje zloporabe korištenja imovine starijih osoba.

Korisnici Zaklade bile bi starije osobe koje bi, razmjerno udjelu imovine, stjecale pravo na spomenute vrste pomoći, a, s obzirom na činjenicu da je diljem Hrvatske sve više prevarenih usamljenih ljudi, očekivati je značajano zanimanje budućih korisnika, pogotovo ako znamo da u Zagrebu osobe starije od 65 godina čine 15% ukupne populacije.

Zaklada koje je osnivač Grad Zagreb djelovat će pod imenom Zajednički put, sa šestinskim kišobranom kao zaštitnim znakom i svojevrsnim simbolom želje za zaštitom naših starijih sugrađana od raznih manipulacija i prijevara.
23. ožujka – javna tribina

Demografska politika Republike Hrvatske – osvrt na poticajne mjere populacijske politike Grada Zagreba

U organizaciji Ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, 23. ožujka, održana je
javna tribina pod nazivom Demografska politika Republike Hrvatske – osvrt na poticajne mjere populacijske politike Grada Zagreba na kojoj su prezentirana iskustva drugih država u planskoj demografskoj politici, mjere na državnom nivou i pozitivni primjeri glavnoga grada RH.

A da je Zagreb doista svjetli primjer u mjerama što ih poduzima za poboljšavanje demografske slike svjedoči podatak da je, za razliku od ranijih godina kada je mortalitet premašivao natalitet, 2004. završena u korist novorođenih Zagrepčana, njih 400.

Iz izlaganja brojnih autoriteta izdvajamo i jednu ne tako optimističnu naznaku. Naime, kad bi se nastavila sadašnja negativna stopa prirasta na nivou države, do 2020. naša bi zemlja mogla brojati oko pola milijuna stanovnika manje nego danas.22. ožujka, 155. sjednica Gradskog poglavarstva

Novi kriteriji za spomeničku rentu pred skupštinskom procedurom

Utvrđivanjem Prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente Gradsko je poglavarstvo uvažilo primjedbe i prijedloge iznesene na zadnjoj sjednici Gadske skupštine i stavove Obrtničke komore Zagreb intencija kojih je bila pridonijeti lakšem opstanku obrtništva u gradu Zagrebu. Novi će kriteriji olakšati poslovanje tradicionalnim, deficitarnim i proizvodnim obrtima kojima će Grad subvencionirati troškove, a u povoljnijoj će situaciji biti i tvrtke koje koriste velike površine jer će se cijena rente smanjivati proporcionalno površini prostora. Novina je također i kvartalna naplata rente. Odluku bi, na početku travnja trebala prihvatiti i Gradska skupština.

Poglavarstvo je Skupštini uputilo i Prijedlog odluke o sudjelovanju nezaposlenih hrvatskih branitelja i nezaposlenih građana Zagreba u javnim radnim aktivnostima. Ako Skupština donese predloženu odluku, javne radne aktivnosti za nezaposlene organizirat će se na način da sudjelovanje u, najmanje, 30 radnih sati u pet akcija bude stimulirano desetodnevnom rehabilitacijom u toplicama ili nekim oblikom stručnog osposobljavanja ili usavršavanja u cilju lakšeg zapošljavanja. Za ovaj su program u gradskom proračunu osigurana 2,5 milijuna kuna.

Ponukano sve većim brojem žrtava obiteljskog nasilja, a policijska izvješća za razdoblje od 1999. do 2003. govore o 55 969 zahtjeva građana za policijsku intervenciju i 24518 prijavljenih počinitelja, Gradsko je pogla varstvo utvrdilo Prijedlog odluke o osnivanju doma za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja “Duga – Zagreb”. Dom će moći prihvatiti četrdesetak korisnika kojima bi pomoć pružao stručni tim šest posebno educiranih osoba.

U nastavku, Poglavarstvo je, među ostalim, utvrdilo Prijedlog plana intervencija za zaštitu okoliša, prihvatilo i Gradskoj skupštini uputilo Izvješće o realizaciji malih komunalnih akcija u gradskim četvrtima Grada Zagreba od 2001. do 2004., te utvrdilo Prijedlog Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica.
21. ožujka press - konferencija nakon sjednica skupština u trgovačkim društvima

31. ožujka – besplatno parkiranje u Zagrebu

U povodu 40. obljetnice osnivanja trgovačkog društva Zagrebparking d.o.o., 31. ožujka neće biti naplate parkiranja - odobreno je na sjednici Skupštine toga trgovačkog društva koje će - odobreno je i to – iz istoga razloga svojim radnicima i umirovljenicima isplatiti jednokratnu nagradu u neto - iznosu od tisuću kuna.

Na istoj je sjednici prihvaćen Plan poslovanja trgovačkog društva Zagreb film, a Zagrebačke su veletržnice dobile suglasnost da, uz otpremnine u skladu s Kolektivnim ugovorom, zbrinu 16 radnika.

Nakon što su na zajedničkoj sjednici raspravljeni ugovori trgovačkih društava u vlasništvu Grada zaključeni s revizorskim tvrtkama i drugim tvrtkama o reviziji, financijskom savjetovanju i sličnim uslugama u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2004., zaključeno je da će se od nadležnoga državnog tijela zatražiti mišljenje postoji li možda sukob interesa u slučajevima kada je ista revizijska tvrtka obavljala i savjetodavne usluge za Jarun, Gradsku plinaru i GSKG. Zaključeno je, također, da navedena društva trebaju raskinuti te ugovore i da ih ubuduće ne sklapaju.

Zadnje tri godine trgovačka su društva donirala, odnosno, sponzorirala ukupno 7,1 milijun kuna - stoji u Pregledu donacija i sponzorstava, a na zajedničkoj je sjednici toga dana odobreno daljnjih 811 tisuća kuna. Tako je, npr., prihvaćena molba Hrvatskoga novinarskog društva – sekcije novinara skijaša za sponzorstvo organizacije trećeg druženja i natjecanja novinara skijaša na Sljemenu, za 30 tisuća kuna. Prihvaćena je i molba Hrvatskog skijaškog saveza da trgovačko društvo Sljeme – Medvednica odobri besplatne godišnje karte i besplatno korištenje ski - staza na Sljemenu u vrijednosti od 154 tisuće kuna, a četiri tisuće kuna manje odobreno je za obnovu zidne ograde Karmelićanskog samostana u Somboru

Od 21. ožujka

Isplata novčane pomoći i dodatka za Uskrs umirovljenicima

Isplata pomoći umirovljenicima, koju daje Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba za mjesec ožujak 2005., sa dodatnih 100,00 kn za Uskrs, započinje preko Hrvatske pošte u ponedjeljak, 21. ožujka 2005.

Umirovljenici koji pomoć nisu primili na kućnu adresu moći će je podići u poštanskim uredima od 21. ožujka do 4. travnja 2005.

Naglašavamo da se isplate više neće obavljati u uredima Fine.

Sukladno izmjenama i dopunama Odluke o vrstama pomoći socijalne skrbi Grada Zagreba (Sl.gl. 22/04.), pravo na novčanu pomoć, od 1. siječnja 2005., ostvaruju umirovljenici, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu, kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 1.500,00 kn mjesečno.

Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici se razvrstavaju u tri skupine:
  I. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 900,00 kuna mjesečno;
  II. skupina - umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 900,01 do 1.200,00 kuna mjesečno;
  III. skupina - umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 1.200,01 do 1.500,00 kuna mjesečno.
Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na 400,00 kn, II. skupine na 300,00 kn, a umirovljenici III. skupine na 200,00 kn pomoći mjesečno.

Nakon 4. travnja 2005. pomoć se za navedeni mjesec više neće isplaćivati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskom uredu za zdravstvo, rad i socijalnu skrb na adresi Ulica grada Vukovara 56a ili na broju telefona: 6100-923.

Slušamo građane 24 sata – za uredniji Zagreb – 18. ožujka – press konferencija u Zagrebparkingu

Proljetno uklanjanje olupina i neregistriranih vozila

Od 1991. do kraja veljače 2005. sa zagrebačkih je javnih prometnih površina odvezeno 11.497 olupina. Tijekom jednomjesečnih akcija provedenih 2003. i 2004., a u koje su aktiviranjem besplatnih telefonskih brojeva uključeni i građani, odvezeno je 1.367 vozila od kojih je 336 reciklirano.

Prema riječima sudionika press - konferencije u prostorima trgovačkog društva Zagrebparking, ovogodišnje proljetno čišćenje od olupina i neregistriranih vozila dosad je najvećeg obuhvata i očekuje se barem 50% više odvezenih olupina i neregistriranih vozila na reciklažu u CIOS, odnosno na deponij u Samoborsku.

Do 1. svibnja do kada traje akcija, vlasnici koji se žele riješiti neregistriranih automobila moći će to učiniti bez naknade, što je dobar poticaj za takav potez ako znamo da bi se inače, tijekom redovnog postupka uklanjanja vozila s javne površine, troškovi mogli pop eti do 980 kuna.

Tijekom akcije građani mogu na besplatni broj - 0800 200 083 - prijaviti olupine u svome susjedstvu, a mjerodavne će službe reagirati na svaki poziv.

Na presici su, osim zamjenika gradonačelnice Milana Bandića koji je posebno upozorio na nepropisno parkirana vozila u krugu pješačke zone, te pročelnika u Uredu za prostorno uređenje i komunalne poslove Davora Jelavića, direktora Zagrebparkinga Mate Kraljevića i pročelnice za mjesnu samoupravu Grete Augustinović Pavičić, bili i predsjedni ci gradskih četvrti Donja Dubrava, Sesvete, Črnomerec, Podused – Vrapče, Stenjevec, Podsljeme i Maksimir.18. ožujka

Počelo uređivanje šetnica na Bundeku

Oživljavanje, uređivanje i obogaćivanje Bundeka raznim sadržajima, san je mnogih Zagrepčana koji pamte i bolje dane novozagrebačke šljunčare danas neuređene i obrasle u korov. A da tomu više ne bi trebalo biti tako, najavljuje uređivanje šetnica i raslinja što je, u nazočnosti predstavnika mjerodavnih gradskih ureda počelo 18. ožujka i potrajat će tri mjeseca.

Uređivanje u koje ulazi i orezivanje granja rijetke zajednice topola izvodit će djelatnici trgovačkog društva Zrinjevac uz potporu stručnog tuma Šumarskog fakulteta, a sve se izvodi u skladu sa Studijom uređenja područja Bundeka koja je pred donošenjem.Divlje odlagalište u Crikveničkoj

Crikvenička - detalj

Jedno od zagrebačkih divljih odlagališta

17. ožujka, press konferencija u Čistoći

Veliko čišćenje divljih deponija

Na trećoj presici u nizu najava velikoga proljetnog pospremanja grada, ovaj put u Čistoći, upućen je apel građanima da se pridržavaju datuma odvoza glomaznog otpada navedenih na uplatnicama i da ne stvaraju nove divlje deponije, to više što građevinski i drugi otpad tijekom cijele godine mogu besplatno ostaviti na smetlištu Jakuševec.

Prvoga dana proljeća, 21. ožujka, ekipe Čistoće počet će sanirati divlja odlagališta kojih, prema riječima Jose Bićanića, direktora toga trgovačkog društva, ovog trenutka diljem grada ima 24 sa oko osam tona otpada. Nije isključeno da ih je na nekim nedostupnim mjestima i više, pa se očekuje pomoć građana u njihovu otkrivanju. Zato je otvoren besplatni telefon 0800 200 121, a zbog što kvalitetnije komunikacije s građanima, osim web stranice, Čistoća je već ranije omogućila i dojave preko SMS i MMS sustava.

Na presici se čulo i to da je u tijeku ishođenje dokumentacije za nova reciklažna dvorišta, pa će ih tako u konačnici, uz postojećih pet, biti ukupno 20. Realno je očekivati da će i to biti jedan od načina za ublažavanje problema stvaranja divljih deponija. Najavljeno je i postavljanje 12.500 kontejnera i posuda na gradskim područjima gdje se otpad prikupljao u vrećicama, a, sa ciljem da se podigne kvaliteta usluga, u tijeku je nabavka osam vozila za odvoz otpada i dvije čistilice.

Sa 227 vozila i 1578 djelatnika Čistoća brine o gradskom otpadu, pokriva 285 tisuća domaćinstava, a samo su prošle g odine na Jakuševcu završile 282 tisuće tona otpada. Za čišćenje divljih odlagališta tijekom 2004. utrošeno je 7 milijuna kuna, a ove se godine, među ostalim i uz pomoć medija, raznim edukativnim akcijama, otvaranjem novih reciklažnih dvorišta i sl. očekuje se smanjenje broja odlagališta, a time i manji trošak.16. ožujka u palači Dverce

Primanje za košarkašice kluba Croatia

Zamjenik gradonačelnice Milan Bandić primio je 16. ožujka, u palači Dverce, igračice i članove Uprave ženskog košarkaškog kluba Croatia Zagreb.

Primanje je organizirano u povodu plasmana u Final – four europskog FIBA kupa, koji se se održavati 2. i 3. travnja u Napulju.
Slušamo građane 24 sata – za uredniji Zagreb - 16. ožujka, press konferencija u Zagrebačkim cestama

Broj 0800 0551 ne prestaje zvoniti

Otkako su jučer objavljeni besplatni brojevi na koje građani mogu prijavljivati oštećenja na cestama, olupine i divlje deponije, telefon u Zagrebačkim cestama ne prestaje zvoniti. Rečeno je to 16. ožujka na konferenciji za novinare u povodu velikoga proljetnog čišćenja Zagreba koje se provodi pod nazivom Slušamo građane 24 sata – za uredniji Zagreb.

Davor Jelavić, pročelnik za prostorno uređenje, graditeljstvo i promet, obznanio je da su Zagrebačke ceste već «snimile» stanje na gradskim prometnicama, a prema riječima Srećka Vučkovića, tehničkog direktora u tom trgovačkom društvu, krpanje udarnih rupa u 17 gradskih četvrti počelo je s prvim sunčanim danima ovoga tjedna.

Zamjenik gradonačelnice Milan Bandić naglasio je da će svaki poziv građana biti evidentiran, da će iz mjerodavnih trgovačkih društava biti upućen čelnicima gradskih četvrti, pa će se daljnja postupanja definirati u koordinaciji s njima.

Kako se čulo, prošle je godine u asfaltnoj bazi proizvedeno 380 tisuća tona asfalta od čega je 30% usmjereno na tržište, a ostalo na zagrebačke prometnice i druge objekte iz ingerencije Zagrebačkih cesta. Prošle je godine asfaltirano 400 ulica, jednako koliko ih je planirano i za 2005.

Inače, Zagrebačke ceste brinu o 2.035 km cesta, od čega 311 km županijskih, 379 km lokalnih i 1.345 km nerazvrstanih cesta. U opis njihova poslova ulazi i održavanje 132 objekta - mostova raspona većeg od pet metara, prometna signalizacija i oprema, te 324 semaforizirana raskrižja.

Za sutra je najavljena konferencija u Čistoći.
15. ožujka, press konferencija

Do 1. svibnja akcija - Slušamo građane 24 sata – za uredniji Zagreb

Sljedećega tjedna počinje akcija koju će pod nazivom Slušamo građane 24 sata – za uredniji Zagreb , svaki u svojoj domeni provoditi Gradski ured za prostorno uređenje, Zagrebparking, Zagrebačke ceste i Čistoća.

Kao inicijator, veliku proljetnu akciju čišćenja predstavio je zamjenik gradonačelnice Milan Bandić, najavivši detaljnije obavijesti u slijedeća tri dana na kon ferencijama za novinare u Zagrebačkim cestama, Čistoći i u Zagrebparkingu.

Pozivom na besplatne telefone, 24 sata na dan, građani će do 1. svibnja moći prijavljivati automobilske olupine, divlje deponije, krupni otpad ili oštećenja prometnica, a ekipe navedenih trgovačkih drušava reagirati će na terenu.

Brojevi besplatnih telefona:
  • 0800 200 083 – za odvoz starih i odbačenih automobila (Zagrebparking)
  • 0800 200 121 – za odvoz krupnog otpada (Čistoća)
  • 0800 0551 – za uređenje ulica (Zagrebačke ceste)

Lanište - lokacija budućeg vrtića

Blato - mikrotuneliranje (za novi kolektor)

Lanište - ispred igrališta

12. ožujka, obilazak GČ Novi Zagreb – zapad

Novi vrtić u Laništu

Gradilište magistralnog vodovoda u Ježdovcu, dječje igralište u gradnji i lokacija budućega dječjeg vrtića u Laništu, te mikrotuneliranje u naselju Blato – prvo u Hrvatskoj, tek su neke od investicija u Gradskoj četvrti Novi Zagreb – zapad, u tijek kojih su se, 12. ožujka, uvjerili prvi ljudi Grada predvođeni zamjenikom gradonačelnice Milanom Bandićem.
Osim to će područna škola u Ježdovcu dobiti centralno grijanje, stanovnici toga naselja u dogledno vrijeme očekuju kvalitetnu vodu iz gradskog vodovod