clanak False

Popis poslovnih subjekata za nadoknadu dijela uplaćenih troškova poslovanja za vrijeme zatvaranja Sljemenske ceste zbog izvođenja radova redovnog i izvanrednog održavanja te rekonstrukcije javne ceste – izvođenje radova izgradnje žičare

16.12.2019.
Gradonačelnik Grada Zagreba 12. prosinca 2019. donio je Zaključak o utvrđivanju Popisa poslovnih subjekata za nadoknadu dijela uplaćenih troškova poslovanja za vrijeme zatvaranja Sljemenske ceste zbog izvođenja radova redovnog i izvanrednog održavanja te rekonstrukcije javne ceste – izvođenje radova izgradnje žičare KLASA: 306-02/19-02/1509 URBROJ: 251-03-02-19-2.

Poslovni subjekti s popisa imaju pravo na nadoknadu dijela uplaćenih troškova u visini od 50% što su ih mjesečno uplaćivali za: zakup poslovnog prostora, potrošnju vode, potrošnju električne energije, uslugu prikupljanja komunalnog otpada i bruto plaće za zaposlene.

Ako je poslovni subjekt u sustavu poreza na dodanu vrijednost, troškovi se priznaju u neto iznosu bez poreza na dodanu vrijednost.

Pravo na nadoknadu dijela troškova zakupa poslovnog prostora imaju poslovni subjekti koji imaju sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Nadoknada će se isplaćivati mjesečno nakon što poslovni subjekt Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša dostavi račune s dokazima o uplati troškova (izvodi iz poslovne banke) te jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa – JOPPD obrazac s prilozima za zaposlene za sve mjesece za koje se traži nadoknada troškova za bruto plaće s izvodom poslovne banke na kojem je vidljiva isplata bruto plaće.

Dokazi o uplati uplaćenih troškova mogu se dostaviti putem e-maila: gospodarstvo@zagreb.hr, poštom na adresu: Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb ili predati osobno u pisarnicu Gradske uprave, prizemlje, Trg Stjepana Radića 1.

Popis poslovnih subjekata (pdf)