clanak False

Popis stanovništva, kućanstava i stanova

16.02.2024.

Popis 2021. - konačni rezultati

Grad Zagreb - Stanovi u Gradu Zagrebu, gradske četvrti 
Grad Zagreb - Obrazovna struktura stanovništva Grada Zagreba, gradske četvrti 
Grad Zagreb - Kućanstva i obitelji u Gradu Zagrebu, gradske četvrti 
Grad Zagreb - Privatna i institucionalna kućanstva 2021.  
Grad Zagreb - Stanovništvo prema starosti i spolu po Mjesnim odborima 
Grad Zagreb - Stanovništvo 2021., gradske četvrti i naselja  Popis 2021. - prvi rezultati

Grad Zagreb - Broj stanovnika prema starosti i spolu, 2021. 
Grad Zagreb - Broj stanovnika, kućanstava i stanova, 2021.   Popis 2011.

Grad Zagreb - Stanovništvo, kućanstva i stanovi, Popis 2011.

 

Popis 2001.

Grad Zagreb - Stanovništvo, kućanstva i stanovi 2001.
Gradske četvrti Grada Zagreba - Stanovništvo, kućanstva i stanovi 2001.
Grad Zagreb - Stanovništvo 2001. - dobna i spolna struktura
Grad Zagreb - Stanovi i kućanstva 2001. - podaci po institucionalnim i funkcionalnim jedinicama