clanak False

Prazni poslovni prostori

04.05.2016.
Grad Zagreb objavljuje popis poslovnih prostora u posjedu Grada kojih je vlasnik ili predmnijevani vlasnik i poslovnih prostora kojih Grad Zagreb nije vlasnik, već obveznik naknade sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, a kojima Grad Zagreb upravlja do pravomoćnosti rješenja o utvrđivanju titulara prava vlasništva.
Poslovnim prostorom sukladno propisima Republike Hrvatske smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.
Budući da Grad Zagreb stječe posjed poslovnih prostora uslijed provedbe ovrha ili dobrovoljnih primopredaja, a istovremeno kontinuirano raspisuje javne natječaje za davanje prostora u zakup, sukladno odredbama „Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora“ i „Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora“, odnosno za dodjelu na korištenje sukladno „Pravilniku o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama“ i prostore dodjeljuje na korištenje sukladno „Zaključku o dodjeli gradskih prostora na korištenje“, ovaj popis je podložan učestalim izmjenama.“