lista bez dat + 106925

PRISTUP INFORMACIJAMA, PUBLIKACIJE...

Zaštita građevina od grafita

- uklanjanje grafita
- nanošenje antigrafitnog premaza
- nabava kamera za videonadzor