clanak False

Problemi u prometnom sustavu

19.04.2017.
 Ciljevi i dodatne smjernice predstavljale su okvir za razradu Glavnog prometnog plana za svaku godinu. Međutim, iako ciljevi predstavljaju opći okvir za pripremanje mogućih mjera, postoji potreba preciznije definicije radi stimuliranja ideja za određene programe. To se postiglo identifikacijom i analizom problema vezanih uz promet na području koje zahvaća studija.
Analiza problema usmjerena je na posebne aspekte koji se odnose na ciljeve Plana na području studije:
Učinkovitost
Prometna gužva
Raspoloživost parkiranja
Zagušenost javnog prijevoza
Preopterećenost javnog prijevoza
Vrijeme čekanja u javnom prijevozu
Čekanje pješaka pri prijelazu ceste
Okoliš
Buka
Onečišćenje zraka
Strah i zaplašenost pješaka
Sigurnost
Prometne nezgode
Dostupnost
Javnog prijevoza
Analiza problema u svakoj od ovih kategorija za svaku godinu osigurala je temelj za razradu mjera koje će se razmatrati za izradu Generalnog prometnog plana za tu godinu. Tako nastali Planovi za svaku godinu pripremani su sekvencijski, tj. iza Plana za 2005. godinu slijedio je Plan za 2010. godinu, a zatim za 2020. godinu. Glavni problemi i sadržaj Plana za svaku godinu su upisani u sljedećim odjeljcima.