clanak False

Projekt „Europe Goes Local - Supporting Youth Work at the Municipal Level“

02.09.2022.


Projekt Europe Goes Local - Supporting Youth Work at the Municipal Levelnajveći je europski projekt u području rada s mladima, a provodi se uz financijsku potporu programa „Erasmus+“ ciljevi kojeg su:
  • odrška priznavanja rada i podizanja kvalitete rada s mladima kao dijela lokalne politike prema mladima
  • osnaživanje europske i međunarodne dimenzije rada s mladima na lokalnoj razini
  • razvijanje strategije i mjera kojima će nacionalne agencije „Erasmus+“ programa podržavati rad s mladima
  • doprinijeti razvoju rada s mladima kroz europsku suradnju u području mladih i poboljšati kvalitetu rada s mladima posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini u 2022. godini koju je Europska komisija proglasila Europskom godinom mladih (EYY – European Year of Youth).
 
Nositelj ovog Projekta, koji se provodi od siječnja 2022. do lipnja 2023. godine, je Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a u Projektu osim Grada Zagreba sudjeluje još 15 gradova (Belišće, Crikvenica, Čakovec, Donja Stubica, Gospić, Koprivnica, Križevci, Opatija, Ploče, Pula, Slatina, Šibenik, Umag, Vinkovci i Vrgorac).

Okvirna vrijednost projektaEurope Goes Local - Supporting Youth Work at the Municipal Level“ u Republici Hrvatskoj je 30.000,00 EUR.

Uključenim gradovima projektne aktivnosti pružaju mogućnost stručnog usavršavanja i umrežavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini te stručnu podršku pri unaprjeđenju lokalnih sustava rada s mladima, ovisno o individualnim potrebama.
Lokalni plan za Grad Zagreb je provedba strateških aktivnosti s mladima s ciljem izrade prijedloga modela Centra za mlade.