clanak False

Radionica za izradu Swot analiza

06.12.2010.


U organizaciji Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, u prostorijama Tribine Grada Zagreba održana cjelodnevna radionica za izradu SWOT analiza (SWOT - strength, weakness, opportunity, threat- snaga, slabost, prilika, prijetnja). SWOT analiza je jedan od obveznih stavaka u pripremi Razvojne strategije Grada Zagreba- ZagrebPlana.

Radionicu je vodio tim stručnjaka iz Instituta za međunarodne odnose (IMO), a sudjelovali su predstavnici svih sektora i područja gradske uprave, te drugih institucija kao što su Ministarstvo regionalnog razvoja, Hrvatska gospodarska komora, Sveučilište u Zagrebu, Razvojna agencija Zagreb i drugi. Sudionici su radili u pet skupina, a zadatak im je bio da utvrde i ocijene snage, slabosti, prilike i prijetnje svakog od segmenata gospodarskog i društvenog, a zatim i sveukupnog razvoja Grada Zagreba. Nakon rada u manjim grupama, održana je rasprava svih sudionika, a dobiveni će se materijali koristiti za izradu SWOT analize.

 Radionicu je otvorio zagrebački gradonačelnik, g Milan Bandić, koji je i ranije iskazao punu podršku izradi Razvojne strategije Grada Zagreba. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 26.11. i službeno je imenovan kao tijelo odgovorno za poslove poticanja i koordinacije regionalnog razvoja Grada Zagreba, koordinaciju izrade Razvojne strategije Grada Zagreba (ZagrebPlan), te drugih poslova određenih Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.