landing
U sklopu programa izobrazno-informativnih aktivnosti gospodarenja otpadom izrađena je aplikacija o razvrstavanju otpada.
Izrada aplikacije sufinancirana je sredstvima Europske unije u sklopu Projekta „Stavi pravu stvar na pravo mjesto“.


Aplikacija je namijenjena svim stanovnicima i posjetiteljima Grada Zagreba te na jednostavan način omogućava praćenje odvoza smeća po ulicama ili gradskim četvrtima,
omogućava pretraživanje svih vrsta otpada te educira o načinu zbrinjavanja istog, sadrži popis svih reciklažnih dvorišta i zelenih otoka zbog lakšeg pronalaska istih.
 
Preuzmite aplikaciju /android/ iosi bacite papiriće s rasporedom odvoza s frižidera, sve informacije su sada dostupne na jednom mjestu i unutar vašeg telefona.

Opći uvjeti korištenja aplikacije