landing
U sklopu programa izobrazno-informativnih aktivnosti gospodarenja otpadom izrađena je aplikacija o razvrstavanju otpada.

            


Aplikacija je namijenjena svim stanovnicima i posjetiteljima Grada Zagreba te na jednostavan način omogućava praćenje odvoza smeća po ulicama ili gradskim četvrtima,
omogućava pretraživanje svih vrsta otpada te educira o načinu zbrinjavanja istog, sadrži popis svih reciklažnih dvorišta i zelenih otoka zbog lakšeg pronalaska istih.
 
Preuzmite aplikaciju Razvrstaj MojZG! i bacite papiriće s rasporedom odvoza s frižidera, sve informacije su sada dostupne na jednom mjestu i unutar vašeg telefona. Spremite svoju adresu u aplikaciji i dobivat ćete podsjetnike na odvoz dan prije zadanog termina. 

Android   -> 

Ios    ->              


Opći uvjeti korištenja aplikacije