clanak False

Rezultati Javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Zagreba za 2016.

25.07.2017.
Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je 14 javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga za 2016. koji su objavljeni 4. ožujka na internetskoj stranici Grada Zagreba i na oglasnim pločama gradske uprave.

Za provođenje postupaka javnih natječaja gradonačelnik je, za svako natječajno područje, imenovao povjerenstva za provjeru propisanih uvjeta natječaja i povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata.

Prijave koje ispunjavaju uvjete natječaja upućuju se u daljnju proceduru koja se sastoji u ocjenjivanju prijavljenih programa i projekata sukladno kriterijima iz natječaja.

Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba za svako natječajno područje. Udruge mogu u roku od osam dana od objavljivanja popisa udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja podnijeti prigovor gradonačelniku Grada Zagreba, u pisanom obliku, putem nadležnog gradskog upravnog tijela.

Prijedlog popisa udruga kojima su odobrena/nisu odobrena financijska sredstva objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba za svako natječajno područje. Udruge mogu u roku od osam dana od objavljivanja popisa podnijeti prigovor gradonačelniku Grada Zagreba, u pisanom obliku, putem nadležnog gradskog upravnog tijela.

Konačan popis udruga kojima su odobrena/nisu odobrena financijska sredstva objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba za svako natječajno područje.