clanak False

Rezultati Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi za 2014. godinu

19.04.2017.

 Zaključak gradonačelnika Grada Zagreba o odabiru programa tehničke kulture i visini sredstava za sufinanciranje u 2014. možete pogledati ovdje.