clanak False

Rezultati javnog poziva za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija i radija za 2018.

06.11.2018.
6. studenoga 2018. - Nakon provedenoga Javnog poziva za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija i radija za 2018., objavljenoga 14. lipnja 2018., u skladu s Programom državne potpore za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija ili radija za razdoblje od 2015. do 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 15/15, 7/16 i 12/16 - pročišćeni tekst), temeljem Zaključka o odabiru korisnika državne potpore za 2018. što ga je 29. listopada 2018. donio gradonačelnik Grada Zagreba, subvencioniraju se sljedeći programski sadržaji:

Lista programskih sadržaja za dodjelu potpora za 2018.
 
Zaključak o odabiru korisnika državne potpore za 2018.