clanak False

Rezultati natječaja za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i/ili radijskih programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb za 2014._Gradska skupština

19.04.2017.

Nakon provedenoga Javnog poziva za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i/ili radijskih programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb u programima nakladnika televizija ili radija za 2014., za sufinanciranje iz proračuna Grada Zagreba u 2014. s pozicija Stručne službe Gradske skupštine, a u kojima se obrađuju teme u vezi s radom Gradske skupštine Grada Zagreba, objavljenoga 28. srpnja 2014., u skladu s Odlukom o subvencioniranju proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i/ili radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija ili radija za 2012., s projekcijom za 2013. i 2014. (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 3/12 i 25/13), temeljem Zaključka o utvrđivanju Liste programskih sadržaja za dodjelu potpora za 2014. što ga je 5. studenoga 2014. donio gradonačelnik Grada Zagreba, subvencioniraju se sljedeći programski sadržaji:

Lista programskih sadržaja za dodjelu potpora za 2014. godinu