clanak False

Rezultati Javnog natječaja za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2014.

11.08.2014.

Nakon provedenoga Javnog natječaja za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2014., objavljenoga 30. svibnja 2014., a sukladno Zaključku o sufinanciranju proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2014. (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/14) te Zaključku gradonačelnika Grada Zagreba o utvrđivanju Liste programskih sadržaja za dodjelu potpora male vrijednosti nakladnicima elektroničkih publikacija za 2014. od 6. kolovoza 2014. Grad Zagreb sufinancirat će programske sadržaje nakladnika elektroničkih publikacija u iznosu i na način kako slijedi:

Lista programskih sadržaja za dodjelu potpora male vrijednosti nakladnicima elektroničkih publikacija za 2014.