clanak False

Savjet za socijalnu skrb

23.12.2021.
Savjet za socijalnu skrb osnovan je Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba, na 12. sjednici, 26. svibnja 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/22).   

Savjet za socijalnu skrb osniva se sukladno članku 241. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22 i 46/22), radi planiranja i razvoja pružanja socijalnih usluga na području Grada Zagreba.
 
Također, Savjet predlaže socijalni plan za područje Grada Zagreba koji obuhvaća analizu kapaciteta, dostupnost pružatelja socijalnih usluga, analizu potreba i specifične ciljeve razvoja institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga, s posebnim naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti.
 
Sukladno Odluci o osnivanju, Savjet za socijalnu skrb ima 15 članova. 

Zaključak o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb donijela je Gradska skupština Grada Zagreba, na 13. sjednici, 23. lipnja 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/22).