clanak False

Savjet za socijalnu skrb

23.12.2021.

Savjet za socijalnu skrbSavjet za socijalnu skrb osnovan je Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba, na 12. sjednici, 26. svibnja 2022. Službeni glasnik Grada Zagreba 16/22

Savjet za socijalnu skrb osniva se sukladno članku 241. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22 ,46/22,119/22,71/23 i 156/23), radi planiranja i razvoja pružanja socijalnih usluga na području Grada Zagreba.
 
Također, Savjet predlaže socijalni plan za područje Grada Zagreba koji obuhvaća analizu kapaciteta, dostupnost pružatelja socijalnih usluga, analizu potreba i specifične ciljeve razvoja institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga, s posebnim naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti.
 
Sukladno Odluci o osnivanju, Savjet za socijalnu skrb ima 15 članova.
 
Zaključak o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb donijela je Gradska skupština Grada Zagreba, na 13. sjednici, 23. lipnja 2022.  (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/22 i 13/23)