clanak False

Sektor za kulturne djelatnosti i medije

25.03.2024.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Ilica 14

Pomoćnica pročelnice za kulturne djelatnosti i medije - Maja Novoselec
Tel:  01/ 460 - 3455,  faks: 01 460-3322
E-mail: maja.novoselec@zagreb.hr

-  obavljaju se poslovi vezani uz razvoj i promicanje kulturnih i umjetničkih djelatnosti i područja, praćenja stanja i poduzimanja mjera za unapređenje kulturnih i umjetničkih djelatnosti i područja te njihovih programa, poticanja profesionalnog i amaterskog umjetničkog stvaralaštva i međunarodne kulturne suradnje i mobilnosti, poslovi izrade prijedloga programa javnih potreba u kulturi te praćenja, izrade analiza i izvješća o njegovoj provedbi, provedbe javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi, izrade stručnih podloga za financiranje projekata i programa ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač ili suosnivač te praćenja njihova rada i poslovanja, poslovi u vezi rada kulturnih vijeća i stručnih povjerenstava, izrade stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova u kulturi te u vezi s planiranjem i razvojem ustanova u kulturi, poslovi suradnje i pružanja stručne pomoći ustanovama iz djelokruga Sektora te drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost kulture na području Grada Zagreba, poslovi vezani uz sudjelovanje u organizaciji kulturnih manifestacija u kojima su Grad Zagreb ili ustanove u kulturi organizatori ili suorganizatori, poslovi suradnje s nadležnim subjektima u području zaštite, upravljanja i korištenja građe donirane Gradu Zagrebu te korištenja, prezentacije i zaštite donirane građe i zaštite objekata u kulturi, poslovi pripreme i izrade te praćenja provedbe plana razvoja kulture i mjera i aktivnosti za poticanje razvoja kulture te poslovi prikupljanja, unosa i analize podataka, upravljanja razvojem i održavanja baze podataka o kulturnom razvitku i kulturnoj politici Grada Zagreba, poslovi suradnje u izradi i provedbi razvojnih planova gradskih ustanova u kulturi, poslovi suradnje s nadležnim gradskim upravnim tijelima u izradi prijedloga akata strateškog planiranja Grada Zagreba u području kulture te pripremi i provedbi strateških gradskih projekata u kulturi, poslovi vezani uz razvoj lokalnih medija.


ODJEL ZA INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE,RAZVOJNE PROGRAME I DOSTUPNOST KULTURE
Voditeljica Odjela za  interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse, razvojne programe i dostupnost kulture - Eva Brunović
Tel: 01/ 460 - 3452
E-mail: eva.brunovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz razvoj i promicanje djelatnosti interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi te dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi koje uključuje programe kulture i umjetnosti u zajednici i ostalih posebnih javnih poziva, poslovi praćenja stanja i poduzimanja mjera za unapređenje kulturnih i umjetničkih djelatnosti i područja i njihovih programa, poticanja umjetničkog stvaralaštva, poslovi sudjelovanja u izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi te praćenja, izrade analiza i izvješća o njegovoj provedbi, u provedbi javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi, u izradi stručnih podloga za financiranje projekata i programa ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač ili suosnivač te u praćenju njihova rada i programa, poslove u vezi rada kulturnih vijeća i stručnih povjerenstava u okviru kulturnih djelatnosti i područja u djelokruga Odjela, izrade stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova kulture u tim djelatnostima i područjima te u vezi s planiranjem i razvojem mreže kulturnih ustanova u djelokrugu Odjela, poslovi suradnje i pružanje podrške u okviru svojih ovlasti ustanovama iz djelokruga Odjela te drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost kulture na području Grada u okviru tih djelatnosti i područja, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela lokalne uprave i mjesne samouprave.


​ODJEL ZA GLAZBU, AUDIOVIZUALNU DJELATNOST I CENTRE ZA KULTURU
Voditelj Odjela za glazbu, audiovizualnu djelatnost i centre za kulturu - Frano Boban
Tel: 01/ 460 - 3450
E-mail: frano.boban@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz razvoj i promicanje glazbene umjetnosti i audiovizualne djelatnosti, poslovi praćenja stanja i poduzimanja mjera za unapređenje tih kulturnih i umjetničkih djelatnosti i područja, njihovih programa, poticanja umjetničkog stvaralaštva, poslovi sudjelovanja u izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi te praćenja, izrade analiza i izvješća o njegovoj provedbi, u provedbi javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi, u izradi stručnih podloga za financiranje projekata i programa ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač ili suosnivač te u praćenju njihova rada i programa, poslove u vezi rada kulturnih vijeća i stručnih povjerenstava u okviru kulturnih djelatnosti i područja u nadležnosti Odjela, izrade stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova kulture u tim djelatnostima i područjima, te u vezi s planiranjem i razvojem mreže kulturnih ustanova u nadležnosti Odjela, poslovi suradnje i pružanje podrške u okviru svojih ovlasti ustanovama iz djelokruga Odjela te drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost kulture na području Grada u okviru tih djelatnosti i područja, poslovi vezani uz sudjelovanje u organizaciji kulturnih manifestacija u kojima su Grad ili gradske ustanove u kulturi organizatori ili suorganizatori, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela lokalne uprave i mjesne samouprave.


ODJEL ZA IZVEDBENE UMJETNOSTI, AMATERSKO STVARALAŠTVO I KULTURNU SURADNJU
Voditeljica Odjela za izvedbene umjetnosti, amatersko stvaralaštvo i kulturnu suradnju - Vera Šimić Jajčinović
Tel: 01/ 460 - 3458
​E-mail: vera.simic-jajcinovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz razvoj i promicanje dramske (kazališne) i plesne umjetnosti, kulturno-umjetničkog amaterizma i međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti, poslovi praćenja stanja i poduzimanja mjera za unapređenje tih kulturnih i umjetničkih djelatnosti i područja, njihovih programa, poticanja umjetničkog stvaralaštva, poslovi sudjelovanja u izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi te praćenja, izrade analiza i izvješća o njegovoj provedbi, u provedbi javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi, u izradi stručnih podloga za financiranje projekata i programa ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač ili suosnivač te u praćenju njihova rada i programa, poslove u vezi rada kulturnih vijeća i stručnih povjerenstava u okviru kulturnih djelatnosti i područja u nadležnosti Odjela, izrade stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova kulture u tim djelatnostima i područjima, davanja inicijativa i prijedloga za razvoj i unapređivanje stanja u djelatnostima kulture te u vezi s planiranjem i razvojem mreže kulturnih ustanova u nadležnosti Odjela, poslovi suradnje i pružanje podrške u okviru svojih ovlasti ustanovama iz djelokruga Odjela te drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost kulture na području Grada Zagreba u okviru tih djelatnosti i područja, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela lokalne uprave i mjesne samouprave.

ODJEL ZA KNJIGU, VIZUALNU UMJETNOST, MUZEJE  I BAŠTINU
Voditelj Odjela za knjigu, vizualnu umjetnost, muzeje i baštinu - Veljko Mihalić
​Tel: 01/ 460 - 3312
E-mail: veljko.mihalic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz razvoj i promicanje knjižnične i nakladničke djelatnosti, književnih programa, vizualne umjetnosti i muzejske djelatnosti, poslovi praćenja stanja i poduzimanja mjera za unapređenje tih kulturnih i umjetničkih djelatnosti i područja, njihovih programa, poticanja umjetničkog stvaralaštva, poslovi sudjelovanja u izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi te praćenja, izrade analiza i izvješća o njegovoj provedbi, u provedbi javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi, u izradi stručnih podloga za financiranje projekata i programa ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač ili suosnivač te u praćenju njihova rada i programa, poslove u vezi rada kulturnih vijeća i stručnih povjerenstava u okviru kulturnih djelatnosti i područja u nadležnosti Odjela, izrade stručnih podloga za osnivanje i prestanak ustanova kulture u tim djelatnostima i područjima, davanja inicijativa i prijedloga za razvoj i unapređivanje stanja u djelatnostima kulture te u vezi s planiranjem i razvojem mreže kulturnih ustanova u nadležnosti Odjela, poslovi suradnje i pružanje podrške u okviru svojih ovlasti ustanovama iz djelokruga Odjela te drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost kulture na području Grada Zagreba u okviru tih djelatnosti i područja, suradnje s nadležnim subjektima u području zaštite, upravljanja i korištenja donacijama koje su donirane Gradu Zagrebu te korištenja, prezentacije i zaštite donirane građe i zaštite objekata u kulturi, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela lokalne uprave i mjesne samouprave.

ODJEL ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE RAZVOJA KULTURE 
​Voditelj Odjela za planiranje i praćenje razvoja kulture - Nikola Stojadinović
Tel: 01/ 460 - 3449
E-mail: nikola.stojadinovic@zagreb.hr

​- obavljaju se poslovi pripreme i izrade te praćenja provedbe plana razvoja kulture i mjera i aktivnosti za poticanje razvoja kulture te poslovi prikupljanja, unosa i analize podataka, upravljanja razvojem i održavanja baze podataka o kulturnom razvitku i kulturnoj politici Grada Zagreba, poslovi suradnje u izradi i provedbi razvojnih planova gradskih ustanova u kulturi, poslovi suradnje s nadležnim gradskim upravnim tijelima u izradi prijedloga akata strateškog planiranja Grada Zagreba u području kulture te pripremi i provedbi strateških gradskih projekata u kulturi, poslovi izrade stručnih izvješća i pripremanja prijedloga za usmjeravanje razvoja kulture, poslovi proučavanja i analize stanja u području kulture, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela lokalne uprave i mjesne samouprave.