clanak False

Socijalna slika Grada Zagreba

19.04.2017.

Socijalna slika Grada Zagreba predstavlja zbir pokazatelja i socijalnih indikatora o kvaliteti života građana grada Zagreba. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom prvu Socijalnu sliku Grada Zagreba izradio je 2000. godine te se od tada izrađuje kontinuirano, a svaka slijedeća izrađena Socijalna slika ukazivala je na važnost kontinuiranog praćenja statističkih podataka i njena prezentacija izazivala je sve veći interes stručne i šire javnosti. 
Od 2004. godine Socijalnu sliku Grada Zagreba izrađuje Socijalno vijeće Grada Zagreba koje je iste godine osnovano pri Udruzi za inicijative u socijalnoj politici.
Cilj osnivanja
Socijalnog vijeća Grada Zagreba je kvalitetno sustavno planiranje učinkovitih socijalnih intervencija i mjera socijalne politike utemeljeno na realnim pokazateljima stanja i potreba građana grada Zagreba.


Ovdje možete vidjeti Socijalne slike Grada Zagreba:

 

Socijalna slika Grada Zagreba 2008

 

Socijalna slika Grada Zagreba 2009

 

Socijalna slika Grada Zagreba 2010

 

Socijalna slika Grada Zagreba 2011

  

Socijalna slika Grada Zagreba 2012

              Socijalna slika Grada Zagreba 2013

              Socijalna slika Grada Zagreba 2014  (statistički prikaz)

              Socijalna slika Grada Zagreba 2015  (statistički prikaz)

Socijalna slika Grada Zagreba 2016