landing

Socijalna zaštita


Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na: socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, humanitarnu pomoć, provedbu Socijalnog plana Grada Zagreba 2014-2020 kao i drugih važnih strateških dokumenata, zaštite i uključivanje u život zajednice osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i drugih kategorija stanovništva, zaštitu obitelji i djece, zaštitu od nasilja u obitelji, poticanje i potpore socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Grad te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Grad Zagreb prepoznat je kao jedan od socijalno najosjetljivijih gradova u Republici Hrvatskoj stoga se i unutar djelokruga Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom velika pažnja posvećuje socijalnoj skrbi, osiguravanju prava, pomoći i zaštiti onih koji su se zbog različitih životnih okolnosti našli u potrebi.

U svrhu jačanja socijalne kohezije Grad Zagreb je razvio model suradnje sa ostalim dionicima kako bi osigurao što kvalitetnije i dostupne usluge.

Razvijanjem novih projekata koji se provode u suradnji sa organizacijama civilnog društva doprinosi se razvoju kvalitetnijih i povoljnijih uvjeta u skladu s izazovima i prilikama koje pred društvo donosi moderno vrijeme.