lista bez dat + 10124

Zdravlje / Socijalna zaštita / Invaliditet

Socijalna zaštita

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na: socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, humanitarnu pomoć, provedbu Socijalnog plana Grada Zagreba 2014-2020 kao i drugih važnih strateških dokumenata, zaštite i uključivanje u život zajednice osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i drugih kategorija stanovništva, zaštitu obitelji i djece, zaštitu od nasilja u obitelji, poticanje i potpore socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Grad te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.