clanak False

Stanje na računu i evidencija prometa 28. ožujka 2022.

28.03.2022.
Evidencija uplata i isplata na računu za saniranje posljedica potresa:

IBAN: HR5723600001502749340

Stanje na dan 28.03.2022., xlsx

Račun za posebne namjene