clanak False

Strateška procjena utjecaja na okoliš Strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb do 2020.

04.11.2016.
Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb - Netehnički sažetak

Izvješće o provedenom postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Zagreb


Zaključak o započinjanju strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine

Prilog 1. Radnje i redoslijed koje će se provesti u postupku strateške procjene utjecaja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine na okoliš

Obrazloženje


OBAVIJEST O RASPRAVI

https://www.zagreb.hr/userdocsimages/arhiva/Obavijest o raspravi.pdf

Zaključak o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš SRUAZ

Obrazloženje Zaključka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš SRUAZ

Zaključak o imenovanju savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020 godine

https://www.zagreb.hr/userdocsimages/arhiva/Zakljucak o imenovanju savjetodavnog strucnog povjerenstva za stratesku procjenu utjecaja na okolis Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine.pdf.

 
JAVNA RASPRAVA

Javno izlaganje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine i Nacrtu prijedloga Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine - 29.08.2017.

Zaključak Gradonačelnika

Obavijest o javnoj raspravi

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb

Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb- ne-tehnički sažetak

Nacrt Strategije

Prilog1 - Partnersko vijeće

Prilog2 - Osnovna analiza

Prilog3 - Izvještaj o postupku prethodnog vrednovanja

Prilog4 - Izvješće o strateškoj procjeni

Prilog5 - Strateške teme - mrežni projekti

Akcijski plan

Komunikacijska strategija


IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASORAVI I SUDJELOVANJU JAVNOSTI I ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U POSTUPKU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ  STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB ZA RAZDOBLJE DO 2020. GODINE

Izvješće

Zaključak o upućivanju Studije u javnu raspravu

Obavijest o Javnoj raspravi o strateškoj studiji utjecaja na okoliš

Objavljen oglas u dnevnom tisku

Poziv za dostavu mišljenja i javnoj raspravi

Zapisnik s javnog izlaganja

Popis prisutnih na javnom izlaganju 29.08.2017.

Preslika knjige prijedloga i primjedbi

NOVO tablica mišljenja EV1

NOVO Tablica mišljenja EV2