clanak False

Tim Grada Zagreba za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

19.07.2019.
OSNOVAN TIM GRADA ZAGREBA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI
 
Temeljem odredaba Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i mjera Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine zaključio se Sporazum o međuresornoj suradnji u području sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (u daljnjem tekstu: Sporazum).
Sporazum je potpisan 23. studenog 2018. godine od strane ministara/ica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, vanjskih i europskih poslova, unutarnjih poslova, pravosuđa, zdravstva, znanosti i obrazovanje te uprave.
Sukladno Sporazumu predviđa se uspostava timova za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji na nacionalnoj i županijskim razinama s ciljem poduzimanja potrebnih mjera za unaprjeđenje rada nadležnih državnih tijela i organizacija civilnog društva.
Sukladno Sporazumu, gradonačelnik Grada Zagreba 8. svibnja 2019. godine donio je Zaključak o imenovanju Tima Grada Zagreba za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Službeni glasnik 11/19, 30/20).