clanak False

Povjerenstvo za zaštitu od nasilja u obitelji

19.04.2017.

U cilju izrade i praćenja provedbe Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/18) gradonačelnik Grada Zagreba imenovao je Povjerenstvo za zaštitu od nasilja u obitelji (Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu od nasilja u obitelji, Službeni glasnik Grada Zagreba 23/17, 20/20).
Zadaće Povjerenstva za zaštitu od nasilja u obitelji su: sudjelovanje u izradi Zagrebačke strategije za zaštitu od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. i prijedloga Plana provedbe Zagrebačke strategije, koordinacija i suradnja s gradskim upravnim tijelima, ustanovama i organizacijama civilnog društva radi provedbe mjera i aktivnostima iz Zagrebačke strategije, pružanje stručne i savjetodavne pomoći nositeljima i suradnicima u provedbi mjera i aktivnosti te razmatranje izvješća o provedbi mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije.
Članice Povjerenstva imenovane su iz redova Gradske skupštine Grada Zagreba, upravnih tijela Grada Zagreba, znanstvenih, stručnih i javnih djelatnica te drugih osoba koje mogu pridonijeti radu Povjerenstva.