clanak False

Trudnički tečajevi

05.01.2022.

Održavanje Trudničkih tečajeva online u siječnju 2022.

DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR
25. i 26. 01.2022. od 15.00 - 18.00 sati
Prijave šaljite  na e-mail  trudnickitecaj.dzzc@gmail.com  

DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD
11. i 12.01.2022. od 15.00 - 18.00 sati
Prijave šaljite na e-mail trudnickitecaj.dzzz@gmail.com

DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ISTOK
26. i 27.01.2022. od 14.00 - 17.00 sati
Prijave šaljite na e-mail trudnicki.tecaj.dzzi@gmail.com


Prijavite se na odabrani tečaj slanjem e-maila na adresu svakog Doma zdravlja posebno. Molimo Vas da u svojoj prijavi putem e-maila napišete:
1.  Vaše ime
2.  Tjedan trudnoće
3.  Da li Vam je potrebna potvrda o sudjelovanju za osobu u pratnji na porodu, ako je odgovor  da - napišite ime i prezime osobe u pratnji

Na Vašu e-mail adresu primit ćete daljnje upute i pozivnicu za tečaj.
Napomena: osobe u pratnji koje planiraju biti na porodu molimo da prate epidemiološke preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i pojedinih rodilišta.

Grad Zagreb u suradnji s Domovima zdravlja organizira provođenje trudničkih tečajeva.
Svrha tečajeva je poboljšanje zdravlja u obitelji, zdravlja žena u trudnoći, priprema za rođenje i podizanje zdravog potomstva, kao i podizanje demografske obnove Republike Hrvatske.

Tečajevi su besplatni za sve buduće majke i očeve ili osobe u pratnji majke. 
Program tečaja obuhvaća zdravstveno-preventivni rad, zdravstveni odgoj, vježbe i praktični rad s trudnicama, savjetovanje, te raspravu tijekom koje se odgovara na pitanja polaznika.

- teme koje se obrađuju na tečajevima:
Dugogodišnje iskustvo održavanja trudničkih tečajeva, znakovit porast broja polaznika iz godine u godinu, interes i motiviranost trudnica i budućih očeva pokazalo je opravdanost održavanja istih, a što je i rezultiralo povratnom informacijom od strane patronažnih sestara da su trudnice koje su polazile tečajeve imale lakši porod i da su se sve odlučile na prirodnu prehranu djeteta.

Najveće bogatstvo svakog društva su djeca, te materinstvo stoga treba tretirati kao najvažniju i ključnu ljudsku investiciju, a trudnoća koja je nešto posebno u životu svake žene učiniti sigurnom.

Priručnik za dojenje

Grad Zagreb - prijatelj dojenja


Promicanje zdravlja