clanak False

Vijeće albanske nacionalne manjine

19.04.2017.

Službeni naziv: Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Zagreba - Keshilli i pakices kombetare shqiptare te qytetit te Zagrebit

Adresa sjedišta: Zagreb, Draškovićeva 25

Telefon: 655 82 80, telefaks: 655 82 81

web stranica: www.albanci-zagreb.hrPredsjednik Vijeća: Šuip Ziberi

Zamjenica predsjednika Vijeća: Merdita Agai

Osoba za kontakt: Melita Orešković


Članovi Vijeća: 

1. Gzim Redžepi
2. Šoip Šoipi
3. Ardian Kozniku
4. Gentiana Fana
5. Vedat Zogjani
6. Arben Ameti
7. Merdita Agai
8. Tom Kačinari
9. Arta Alii
10. Nik Prekpalaj
11. Jonuz Idrizi
12. Avni Osmani
13. Šuip Ziberi
14. Jonuz Aliti
15. Nita Aliti
16. Lulzim Kabashi
17. Ljiljana Koci
18. Frane Marleku
19. Gentiana Lleshdedaj
20. Ardian Krasnić
21. Tahir Ramqaj
22. Mirjam Deponte
23. Muhamed Imeri
24. Kaltrina Krasnić
25. Martin Sherri

 

Vijeće predstavlja 4.292 pripadnika albanske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011. U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 3.683 pripadnika albanske nacionalne manjine.

Članovi Vijeća izabrani su na izborima 31. svibnja 2015. 

Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04).