clanak False

Vijeće albanske nacionalne manjine

19.04.2017.

Službeni naziv: Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Zagreba - Keshilli i pakices kombetare shqiptare te qytetit te Zagrebit

Adresa sjedišta: Zagreb, Draškovićeva 25
Telefon: 01/655 8280, telefaks:01/ 655 8281
e-mail:  vijece.alb.manjine.zagreba@zg.t-com.hr                         
web stranica: www.albanci-zagreb.hr                 
 
Osoba za kontakt: Melita Orešković

Predsjednik Vijeća: Gzim Redžepi
Zamjenica predsjednika Vijeća: Gentiana Fana
Članovi Vijeća:
1. Gentiana Fana
2. Gzim Redžepi
3. Merdita Agai Muhaxhiri
4. Šoip Šoipi
5. Ilir Murati
6. Mereme Samahodaj Thaqi
7. Šuip Ziberi
8. Ljiljana Koci
9. Jonuz Aliti
10. Ardian Kozniku
11. Avni Osmani
12. Arlinda Hima-Shatri
13. Enver Idrizi
14. Emirat Asipi
15. Tom Kačinari
16. Nik Prekpalaj
17. Muhamed Imeri
18. Florijan Jusufi
19. Xhevdet Sahatxhija
20. Luigji Kužnini
21. Salaedin Bajrami
22. Salji Idrizi
23. Zurap Raifi
24. Mafis Zendeli
 
Vijeće predstavlja 4292 pripadnika albanske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011.
U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 3833 pripadnika albanske nacionalne manjine.
Članovi Vijeća izabrani su na izborima 5. svibnja 2019.

Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04).