clanak False

Vijeće albanske nacionalne manjine

12.07.2023.
Službeni naziv: Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Zagreba - Keshilli i pakices kombetare shqiptare te qytetit te Zagrebit

Adresa sjedišta: Zagreb, Draškovićeva 25
Telefon: 01/655 8280, telefaks:01/ 655 8281
e-mail:  vijece.alb.manjine.zagreba@zg.t-com.hr                         
web stranica: www.albanci-zagreb.hr                 
 
Osoba za kontakt: Melita Orešković

Predsjednik Vijeća: Emirat Asipi
Zamjenica predsjednika Vijeća: Gentiana Lleshdedaj
 
Članovi Vijeća:
 
 1. Šoip Šoipi
 2. Nik Prekpalaj
 3. Emirat Asipi
 4. Gentiana Fana
 5. Florijan Jusufi
 6. Gentiana Lleshdedaj
 7. Arlinda Hima-Shatri
 8. Merdita Agai Muhaxhiri
 9. Nita Aliti
 10. Valon Osmani
 11. Zurap Raifi
 12. Kaltrina Krasnić
 13. Šuip Ziberi
 14. Salaedin Bajrami
 15. Besar Dehari
 16. Drini Maloki
 17. Viljdana Đemaili
 18. Gllorija Raci
 19. Albiona Shatri
 20. Rijad Hasani
 21. Alem Rufati
 22. Mafiz Zendeli
 23. Sali Idrizi
 24. Mithat Imeri
 25. Selda Smajli

Vijeće predstavlja 3.475 pripadnika albanske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2021.
U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 3.935 pripadnika albanske nacionalne manjine.
Članovi Vijeća izabrani su na izborima 7. svibnja 2023.

Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04).