clanak False

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

19.04.2017.

Službeni naziv: Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba

Adresa sjedišta: Zagreb, Trnjanska cesta 35

Telefon: 631 41 09 Telefaks: 631 41 11

e-mail: vbnmgz@vbnmgz.hr

web stranica: http://www.vbnmgz.hr/

Predsjednik Vijeća: Harun Omerbašić

Zamjenik predsjednika Vijeća: Ekrem Bećirović 


Osoba za kontakt: Sebina Sejkić

Članovi Vijeća:

1. Mirza Mešić
2. Mr.sc. Ekrem Bećirović
3. Mr.sc. Kemal Bukvić
4. Alma Jakupović, univ. bacc. oec.
5. Harun Omerbašić, dipl. oec.
6. Fahrudin Mujkanović
7. Alem Orlić, dipl. ing.
8. Amela Omerović, ing. prometa
9. Amra Sarunović, mag. iur.
10. Edin Glibić, dipl. ing.
11. Jasmina Čalaković
12. Amira Hamzić
13. Armin Hodžić
14. Mumin Hodžić
15. Dževad Jogunčić, dipl. ing.
16. Sanel Modronja
17. Haris Smajić
18. Sandi Planinčić, bacc. oec.
19. Remzija Hadžić
20. Almedin Hodžić, dipl. oec.
21. Asim Hamzić
22. Ešref Čalaković
23. Mirza Subašić
24. Dino Subašić
25. Ferida Dizdar

 

Vijeće predstavlja 8.119 pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanoviništva 2011. U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 4.132 pripadnika bošnjačke nacionalne manjine.

Članovi Vijeća izabrani su na izborima 31. svibnja 2015.

Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/09).