clanak False

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

15.12.2022.

Službeni naziv: Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba

Adresa sjedišta: Zagreb, Trnjanska cesta 35
Telefon:01/ 631 4109, telefaks: 01/631 4111
e-mail: vbnmgz@vbnmgz.hr
web stranica: www.vbnmgz.hr

Osoba za kontakt: Sebina Sejkić

Predsjednik Vijeća: Armin Hodžić
Zamjenik predsjednika Vijeća: Sead Blagajčević
Članovi Vijeća:
 
1. Harun Omerbašić
2. Ekrem Bećirović
3. Armin Hodžić
4. Husein Kučuković
5. Hasan Redžić
6. Kemal Bukvić
7. Abid Mešanović
8. Mumin Hodžić
9. Adnan Hodžić
10. Jasmina Čalaković
11. Ramiz Ibrahimović
12. Ismet Kurtović
13. Emir Arslanović
14. Hana Bešić Delić
15. Sead Blagajčević
16. Amira Grozdanić
17. Samir Halilović
18. Ešref Čalaković
19. Amir Golać
20. Sanel Modronja
21. Arnela Tabaković
22. Nihad Bašić
23. Sandi Djedović
24. Remzija Hadžić
25. Selma Pezerović

Vijeće predstavlja 8119 pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011.
U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 4311 pripadnika bošnjačke nacionalne manjine.
Članovi Vijeća izabrani su na izborima 5. svibnja 2019. 
 
Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/09).