clanak False

Vijeće češke nacionalne manjine

19.04.2017.

Službeni naziv: Vijeće češke nacionalne manjine Grada Zagreba – Rada české menšiny města Záhřebu

Adresa sjedišta: Zagreb, Šubićeva 20
Telefon: 01/461 8229, telefaks: 01/461 8234
e-mail: cesko.vijece@gmail.com
web stranica: http://www.cesi-zagreb.hr

Osoba za kontakt: Alenka Štokić
Predsjednik Vijeća: Juraj Bahnik
Zamjenik predsjednika Vijeća: Jaromil Kubiček

Članovi Vijeća: 

1. Juraj Bahnik
2. Adolf Tomek
3. Agneza Fofonjka
4. Jaromil Kubiček
5. Miroslav Horina
6. Bohumil Bernašek
7. Jarmila Hanuška
8. Lidija Prohaska
9. Alenka Štokić
10. Viktor Husak
11. Vlasta Poštolka
12. Jaruška Biček
13. Miroslav Geler
14. Vjekoslav Bukač
15. Dražen Machaček
16. Ivan Danjek
17. Jarmila Kozak Marinković
18. Jan Kolaček
19. Marija Bukovac
20. Oto Kolaček
21. Mirko Švub
22. Tomislav Rorbach
23. Zlatko Šoufek
24. Đurđica Rajić
25. Marija Nišević

Vijeće predstavlja 835 pripadnika češke nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011. U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 692 pripadnika češke nacionalne manjine.

Članovi Vijeća izabrani su na izborima 31. svibnja 2015.

Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća češke nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Zagreba 02/07).