clanak False

Vijeće srpske nacionalne manjine

19.04.2017.

Službeni naziv: Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba – Вијeће српске нaционaлнe мањине Града Загреба

Adresa sjedišta: Zagreb, Trg Ivana Mažuranića 6

Telefon: 01/485 53 91, telefaks: 01/485  56 44

e-mail: vijece@srbi-zagreb.hr

web stranica: www.snv.hr


Predsjednik Vijeća: Aleksandar Milošević

Zamjenica predsjednika Vijeća: Slađana Čanković


Osoba za kontakt: Nataša Puškar

Članovi Vijeća:

1. Prof. dr.sc. Milorad Pupovac
2. Paulina Arbutina, dipl. uč.
3. Dr.sc. Dejan Jović
4. Tatjana Vukobratović Spasojević, mag. iur.
5. Jovan Vejnović, dipl. oecc.
6. Aleksandar Milošević, dipl. pol.
7. Mile Miljuš, prof.
8. Doc. dr.sc. Snježana Vasiljević
9. Slađana Čanković, dipl. iur.
10. Stojan Latinović
11. Nataša Desnica-Žerjavić
12. Tatjana Žarković, dipl. iur.
13. Nenad Jovanović, ing.
14. Dejan Karapandža, ing.
15. Prof. dr.sc. Milan Miočinović
16. Nada Komljenović
17. Zdravko Kerkez, prof.
18. Željko Ciganović, dipl. ing.
19. Bogdanka Srdić-Vulpe, prof.
20. Nikola Lunić, prof.
21. Biljana Geratović Reich, dipl. ing.
22. Borivoj Dovniković
23. Milka Dragana Obradović
24. Dragomir Bokan
25. Slavka Beljak

 


Vijeće predstavlja 17.526 pripadnika srpske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011. U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 23.551 pripadnika srpske nacionalne manjine.

Članovi Vijeća izabrani su na izborima 31. svibnja 2015.

Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04).