clanak False

Vijeće srpske nacionalne manjine

19.04.2017.

Službeni naziv: Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba – Вијeће српске нaционaлнe мањине Града Загреба

Adresa sjedišta: Zagreb, Trg Ivana Mažuranića 6
Telefon: 01/485 5391, telefaks: 01/485  5644
e-mail: vijece@srbi-zagreb.hr
web stranica: www.snv.hr

Osoba za kontakt: Nataša Puškar

Predsjednik Vijeća: Boris Milošević
Zamjenik predsjednika Vijeća: Vera Milovanović Gedošević

Članovi Vijeća:
1. Milorad Pupovac
2. Dejan Jović
3. Aleksandar Milošević
4. Tatjana Vukobratović Spasojević
5. Boris Milošević
6. Jovan Vejnović
7. Paulina Arbutina
8. Nataša Desnica-Žerjavić
9. Nada Komljenović
10. Nenad Jovanović 
11. Mile Miljuš
12. Nikola Lunić
13. Dejan Karapandža
14. Stojan Latinović
15. Bogdanka Srdić-Vulpe
16. Slavka Beljak
17. Aneta Vladimirov
18. Vera Milovanović Gedošević
19. Miroslav Medaković
20. Mirko Sužnjević
21. Željko Ciganović
22. Milan Miočinović
23. Zdravko Kerkez
 
Vijeće predstavlja 17526 pripadnika srpske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011.
U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 21582 pripadnika srpske nacionalne manjine. Članovi Vijeća izabrani su na izborima 5. svibnja 2019.

Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04).