clanak False

Vijeće romske nacionalne manjine

19.04.2017.

Službeni naziv: Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba – Consilo e romengo minoriteti ando foro Zagreb

Adresa sjedišta: Zagreb, Tina Ujevića 9
Telefon: 3631 445, telefaks: 3636 505
e-mail: vijecerom@net.amis.hr
web stranica: www.vrnmgz.hr

Osoba za kontakt: Darija Goreta

Predsjednik Vijeća: Raman Fazlievski
Zamjenik predsjednika Vijeća: Jasmin Bajrić

Članovi Vijeća:
1. Senad Ahmetović
2. Neđatin Kamberovski
3. Anka Dalipovski
4. Halida Alijagić
5. Raman Fazlievski
6. Siniša-Senad Musić
7. Osman Bajrić
8. Šaha Zahirović
9. Harijeta Vonić 
10. Jasmin Bajrić
11. Suzana Krčmar
12. Anesa Šabani
13. Alen Tahiri
14. Nura Ismailovski
15. Zijad Osmanović
16. Bislim Gaši
17. Ramiz Ajdin
18. Ibrahim Ismailovski
19. Klaudija Jašarevski
20. Pašana Šečić
21. Senad Bajrić
22. Ardijan Gaši
23. Mirveta Gaši
24. Šemsa Šečić
 
Vijeće predstavlja 2755 pripadnika romske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011.
U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 2195 pripadnika romske nacionalne manjine. Članovi Vijeća izabrani su na izborima 5. svibnja 2019.

Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/05).