clanak False

Vijeće romske nacionalne manjine

12.07.2023.
Službeni naziv: Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba – Consilo e romengo minoriteti ando foro Zagreb

Adresa sjedišta: Zagreb, Tina Ujevića 9
Telefon: 3631 445, telefaks: 3636 505
e-mail: vijecerom@net.amis.hr
web stranica: www.vrnmgz.hr

Osoba za kontakt: Darija Goreta

Predsjednik Vijeća: Ramiz Ajdin
Zamjenica predsjednika Vijeća: Nura Ismailovski

Članovi Vijeća:
1.    Zuhdija Ahmetović
2.    Ramiz Ajdin
3.    Senad Ahmetović
4.    Kemal Ahmetović
5.    Halida Alijagić
6.    Hajro Ahmetović
7.    Kristina Mersiha Ajdin
8.    Jasmin Bajrić
9.    Raman Fazlievski
10.  Anka Dalipovski
11.  Nura Ismailovski
12.  Samanta Curoli
13.  Talita Jašarevski
14.  Jasmin-Mahmut Demirović
15.  Lara Demirović
16.  Bislim Gaši
17.  Šaha Zahirović
18.  Zijad Osmanović
19.  Harijeta Vonić
20.  Ibrahim Ismailovski
21.  Mirsad Šečić
22.  Fadil Osmanović
23.  Siniša-Senad Musić
24.  Jasmin Šarić
25.Mehmed Zahirović

Vijeće predstavlja 2.167 pripadnika romske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2021.
U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 2.374 pripadnika romske nacionalne manjine.
Članovi Vijeća izabrani su na izborima 7. svibnja 2023.

Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/05).