clanak False

Vijeće romske nacionalne manjine

19.04.2017.

Službeni naziv: Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba – Consilo e romengo minoriteti ando foro Zagreb

Adresa sjedišta: Zagreb, Tina Ujevića 9
Telefon: 3631 445, telefaks: 3636 505
e-mail: vijecerom@net.amis.hr
web stranica: www.vrnmgz.hr

Osoba za kontakt: Darija Goreta

Predsjednik Vijeća: Raman Fazlievski
Zamjenik predsjednika Vijeća: Jasmin Bajrić

Članovi Vijeća:
1. Senad Ahmetović
2. Neđatin Kamberovski
3. Anka Dalipovski
4. Halida Alijagić
5. Raman Fazlievski
6. Rade Demirović
7. Siniša-Senad Musić
8. Osman Bajrić
9. Šaha Zahirović
10. Harijeta Vonić 
11. Jasmin Bajrić
12. Suzana Krčmar
13. Anesa Šabani
14. Alen Tahiri
15. Nura Ismailovski
16. Zijad Osmanović
17. Bislim Gaši
18. Ramiz Ajdin
19. Ibrahim Ismailovski
20. Klaudija Jašarevski
21. Pašana Šečić
22. Senad Bajrić
23. Ardijan Gaši
24. Mirveta Gaši
25. Šemsa Šečić
 
Vijeće predstavlja 2755 pripadnika romske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011.
U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 2195 pripadnika romske nacionalne manjine. Članovi Vijeća izabrani su na izborima 5. svibnja 2019.

Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/05).