clanak False

Vijeće romske nacionalne manjine

Službeni naziv: Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba – Consilo e romengo minoriteti ando foro Zagreb

Adresa sjedišta: Zagreb, Tina Ujevića 9

Telefon: 3631 445, telefaks: 3636 505

e-mail: vijecerom@net.amis.hr

web stranica: https://www.vrnmgz.hr

Predsjednik Vijeća: Neđatin Kamberovski

Zamjenik predsjednika Vijeća: Muhamed Zahirović


Kontakt osoba: Darija Goreta
 

Članovi Vijeća:

 1. Ivan Rumbak, dipl. iur.
 2. Neđatin Kamberovski
 3. Halida Alijagić
 4. Denis Ahmetović
 5. Kemal Ahmetović
 6. Alen Osmanović
 7. Elvis Ahmetović
 8. Mirveta Gaši
 9. Zijad Osmanović
 10. Jasmin Bajrić
 11. Anka Dalipovski
 12. Mirsad Hasanović
 13. Ermin Bobarić
 14. Muhamed Zahirović
 15. Ines Fazlievski
 16. Zuhdija Ahmetović
 17. Jasmin-Mahmut Demirović
 18. Mehmed Seferović
 19. Alma Šečić
 20. Pašana Šečić
 21. Raman Fazlievski
 22. Bislim Gaši
 23. Muradif Zahirović
 24. Samir Bobarić

 

 

Vijeće predstavlja 2.755 pripadnika romske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011. U vrijeme izbora za članove Vijeća u popisu birača bilo je upisano 1.966 pripadnika romske nacionalne manjine.

Članovi Vijeća izabrani su na izborima 31. svibnja 2015. 

Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/05).