clanak False

Vijeće makedonske nacionalne manjine

15.12.2022.
Službeni naziv: Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba – Coвет на македонското нацинално малцинство за Град Загреб

Adresa sjedišta: Zagreb, Remetinečka cesta 79 c
Telefon: 01/655 6106, telefaks: 01/655 6106
e-mail: vijece@makedonci-zagreb.hr
web stranica: www.makedonci-zagreb.hr

Osoba za kontakt: Marika Abramović
Predsjednica Vijeća: Katerina Zeković
Zamjenica predsjednice Vijeća: Irinka Angelova-Popržan
 

Članovi Vijeća:
1. Goran Andonoski
2. Tinka Barbutov Krsteva
3. Olga Čiček
4. Nikolče Cvetanovski
5. Ivan Dimoski
6. Irinka Angelova-Popržan
7. Ljubinka Bambir
8. Zoran Bogdanovski
9. Naum Jovanoski
10. Elizabeta Planinić 
11. Branko Ristovski
12. Katerina Zeković
13. Spomenka Demnieva
14. Stojče Kmetski
15. Jangel Malinov
16. Tome Apostoloski
17. Ana Golenko
18. Drako Radevski
19. Zorica Velinovska
20. Tode Čučukovski
21. Gordana Koleski
22. Daniel Lazov
23. Vlade Malečkov
24. Gordana Stojkov
25. Monika Kordić
 
Vijeće predstavlja 1036 pripadnika makedonske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2021.
U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 1199 pripadnika makedonske nacionalne manjine. Članovi Vijeća izabrani su na izborima 5. svibnja 2019.
 
Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/14).