clanak False

Vijeće makedonske nacionalne manjine

19.04.2017.

Službeni naziv: Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba – Coвет на македонското нацинално малцинство за Град Загреб

Adresa sjedišta: Zagreb, Remetinečka cesta 79 c

Telefon: 655 61 06, telefaks: 655 61 06

e-mail: vijece@makedonci-zagreb.hr

web stranica: http://www.makedonci-zagreb.hr/

Predsjednik Vijeća: Tome Apostoloski

Zamjenica predsjednika Vijeća: Liljana Grujoska


Osoba za kontakt: Marika Abramović

Članovi Vijeća:

1. Tome Apostoloski
2. Elizabeta Petrovska
3. Renata Fürst
4. Liljana Grujoska
5. Orce Lambevski
6. Lazar Tošanov
7. Aleksandar Kačurov
8. Marija Georgieva-Petrić
9. Verka Gojić
10. Marjan Gigovski
11. Blagoj Šterjov
12. Đorđi Todorovski
13. Acko Veljanovski
14. Daniela Jovanova Ivanković
15. Cvetko Popovski
16. Vlade Malečkov
17. Trajan Petkovski
18. Goran Stojkovski
19. Violeta Šterjova
20. Katerina Zeković
21. Cvetanka Šestan
22. Slobodanka Lovenjak
23. Nedka Trkulja
24. Blagoja Mirčevski
25. Zlatka Šolaja

 

Vijeće predstavlja 1.194 pripadnika makedonske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011. U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 1.269 pripadnika makedonske nacionalne manjine.

Članovi Vijeća izabrani su na izborima 31. svibnja 2015.

Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/14).