clanak False

Vijeće slovenske nacionalne manjine

19.04.2017.

Službeni naziv: Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba – Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb

Adresa sjedišta: Zagreb, Remetinečka cesta 77b

Telefon: 652 59 73, telefaks: 652 59 79

e-mail: slovenci.zagreb@zg.t-com.hr

Web: http://www.slovenci-zagreb.hr/

Predsjednik Vijeća: Darko Šonc

Zamjenik predsjednika Vijeća: Silvester Kmetić


Kontakt osoba: Agata Klinar Medaković


Članovi Vijeća: 

1. Irena Šonc
2. Polona Jurinić
3. Alojz Kramar
4. Anton Lah
5. Darko Šonc
6. Silvester Kmetić
7. Ivan Kunej
8. Franc Rop
9. Katarina Furjan
10. Hedvika Ćeranić
11. Borut Gulič
12. Luka Hribar
13. Martina Oblak
14. Miroslava-Maria Bahun
15. Marjan Dirnbek
16. Marija Ana Nemec
17. Olga Tkalčec
18. Jasna Kotrle
19. Matija Gulič
20. Ivanka Nikčević
21. Marja Crnković
22. Stankica Novković
23. Nada Gajdarov
24. Vasilija Tovarloža
25. Katarina-Božica Latinčić
 

Vijeće predstavlja 2.132 pripadnika slovenske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, prema popisu stanovništva 2011. U vrijeme izbora za članove Vijeća u popis birača bilo je upisano 2.223 pripadnika slovenske nacionalne manjine.

Članovi Vijeća izabrani su na izborima 31. svibnja 2015. 

Ustrojstvo i način rada Vijeća uređeni su Statutom Vijeća slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/06).