clanak False

Više...

14.12.2012.


INFORMACIJA

Grad Zagreb ustrojio je Info-pult „SAVJETOVANJE GRAĐANA U SVEZI S LEGALIZACIJOM OBJEKATA„ prostor smješten lijevo u prizemlju centralne zgrade Gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1. 

Od 17. prosinca 2012. građani slabijeg imovinskog statusa moći će dobiti informacije u vezi s pokretanjem postupka legalizacije bespravno izgrađenih objekata, kako bi svoje zahtjeve za legalizaciju pravovremeno i kvalitetno mogli pokrenuti putem nadležnog gradskog ureda za poslove legalizacije. 

Također kao pomoć građanima uvodi se od 17. prosinca 2012. posebna besplatna telefonska linija 0800 1771 na kojoj će moći postavljati pitanja u vezi s pokretanjem postupka legalizacije. 

Grad Zagreb, također, otvara ured na lokaciji Savska cesta 41 gdje će ovlašteni arhitekti i geodeti primati one građane koje su uputili djelatnici Gradske uprave koji rade na info - pultu, a radi daljnjeg informiranja i pripreme potrebne dokumentacije za legalizaciju. 

U sredstvima informiranja - javnim glasilima sljedeći tjedan, objavit će se poziv građanima da se obrate Gradskoj upravi radi dobivanja svih potrebnih informacija o legalizaciji. 

Mjere koje Grad Zagreb nudi građanima slabijeg imovinskog statusa odnose se na mogućnost da u svoje ime, a o trošku Grada, vode postupke preko ovlaštenih arhitekata i geodeta. Također građanima će se ponuditi i određene olakšice u vezi s plaćanjem komunalnog doprinosa za te građevine, u vidu obročnog plaćanja na rok do 10 godina s počekom od godinu dana, te olakšice u vidu smanjenja komunalnog doprinosa prema zonama i kvadraturi objekta. 

Od stupanja na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, u srpnju ove godine, nadležnom gradskom uredu podnijeto je ukupno 5477 zahtjeva za legalizaciju objekata.
 
Troškovi potrebne projektne dokumentacije i geodetskog snimka procjenjuju se, primjerice za objekt od 100m2, maksimalno do 9.000,00 kn ovisno o zoni u kojoj se objekt nalazi.