clanak False

Zagreb, 18. ožujka 2021. - Online 9. sastanak gradonačelnika glavnih gradova Europske unije i Europske komisije

10.02.2021.

Gradonačelnik Grada Zagreba kandidaturu glavnog rada Republike Hrvatske najavio je pisanim putem svim gradonačelnicima i Komisiji 2018. te je na sastanku gradonačelnika glavnih gradova EU u Londonu 2019. i prihvaćena. Sastanci gradonačelnika glavnih gradova Europske unije s europskim povjerenikom za regionalnu politiku održavaju se od 2013. kada je tadašnji povjerenik za regionalnu politiku Johannnes Hahn početkom godine pozvao sve gradonačelnike glavnih gradova Europske unije na zajednički sastanak u Bruxellesu kako bi se svi zajedno uključili u debatu o ulozi koju glavni gradovi mogu imati u postizanju EU ciljeva, u kontekstu strategije Europa 2020. Europska komisija je vjerovala da glavni gradovi, u tadašnjoj gospodarskoj situaciji mogu igrati ključnu ulogu, ne samo kao nositelji zapošljavanja i gospodarske aktivnosti, nego i kao središta obrazovnim, kulturnim i znanstvenim mrežama koje nam pomažu ostati konkurentnima. S vremenom teme sastanaka su se nadograđivale s obzirom na potrebe glavnih gradova, ali i kao odgovori na prijedloge razvitka urbanih područja, pa se tako kao jedna od glavnih tema nametnula i tema Urbane agende za EU čija je izrada bila nužnost zbog činjenice da preko 70% europskih stanovnika živi u urbanim područjima, s tendencijom da do 2050. taj postotak  premaši i 80%. Urbana područja, kao pokretači gospodarskog rasta i razvoja, ishodišta zapošljavanja stanovništva i žarišta konkurentnosti s jedne strane, ujedno su prostori izloženi vrlo složenim izazovima povećane potrošnje energenata, zagađenja, društvene segregacije, nezaposlenosti i siromaštva. Pronalaženje odgovora na prepoznate izazove urbanih područja zahtijeva tijesnu suradnju tijela vlasti s gospodarstvom, organizacijama civilnog društva i ostalim značajnim dionicima razvoja gradova. Tijekom godina teme su bile sljedeće: uključivanje migranata i izbjeglica, kvaliteta zraka, urbano siromaštvo, stanovanje, kružno gospodarstvo, poslovi i vještine u funkciji lokalnog gospodarstva, prilagodba klimatskim promjenama (uključujući rješenja zelene infrastrukture), energetska tranzicija, urbana mobilnost, digitalna tranzicija, inovativna i odgovorna javna nabava. Sastanci su se održali u Bruxellesu, Rimu, Beču, Amsterdamu, Rigi i Londonu.