clanak False

12. konferencija Unije glavnih gradova srednje i jugoistočne Europe

Delegacija Grada Zagreba koju je predvodio zamjenik gradonačelnika g. Ivo Jelušić sudjelovala je u radu 12. konferencije Unije glavnih gradova srednje i jugoistočne Europe, što je, 29. listopada 2008., održana u Tirani.
29.10.2008.


Delegacija Grada Zagreba koju je predvodio zamjenik gradonačelnika g. Ivo Jelušić sudjelovala je u radu 12. konferencije Unije glavnih gradova srednje i jugoistočne Europe, što je, 29. listopada 2008., održana u Tirani.
Na Konferenciji je sudjelovalo devet od 15 gradova članova Unije : Atena, Beč, Budimpešta, Ljubljana, Nikozija, Podgorica, Skoplje, Tirana i Zagreb.

Grad Zagreb je član Unije od 2004. i od tada sudjeluje u radu godišnjih konferencija Unije koje se svake godine održavaju u jednome od gradova članova Unije.
Glavna tema ovogodišnje konferencije bila je Politike i programi za razvoj metropola.
Zamjenik gradonačelnika Ivo Jelušić prezentirao je glavne politike i programe za razvoj Grada Zagreba kroz kapitalne gradske projekte.

Na kraju Konferencije doneseni su zaključci i potpisana je Deklaracija te je dogovoreno da će se sljedeće godine konferencija Unije održati u Beču.


Gradske vijesti - 2008.