clanak False

Aktualnosti

01.01.2022.
Izmjenom i dopunom Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zagreba, koja je usvojena na sjednici Skupštine Grada Zagreba dana 17.03.2021. godine, pravo na novčanu pomoć umirovljenicima ostvarivat će i kategorija umirovljenika s visinom mirovine i ukupnim mjesečnim prihodom od 1.500,00 -1.700,00 kuna.
 
Zahtjeve za ostvarivanjem prava na novčanu pomoć umirovljenicima sukladno gore navedenoj odluci umirovljenici mogu  predati putem e-maila na adresu umirovljenici@zagreb.hr, faksom na broj 01/610-1803, poštom na adresu Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Nova cesta 1, 10 000 Zagreb ili osobno na istoj adresi u uredovno vrijeme Ureda, svaki radni dan od 08:00 do 15:30.
 
Zbog trenutne situacije s pandemijom uzrokovane virusom Covid-19, a u cilju zaštite zdravlja naših sugrađana preporučamo da se zahtjevi predaju putem emaila, faksa i pošte.
 
Sve informacije dostupne su na brojevima telefona 01/610-1801, 01/610-1816 i 01/610-1817.
 
Zahtjev za ostvarivanjem prava na novčanu pomoć umirovljenicima dostupan je na službenoj internet stranici Grada Zagreba: https://www.zagreb.hr/prava-socijalne-skrbi-grada-zagreba/122369
           
Uz zahtjev potrebno je priložiti i slijedeću dokumentaciju:
  1. Zadnja obavijest o mirovinskim primanjima
  2. Promet po deviznom računu sa vidljivom zadnjom uplatom inozemne mirovine (ukoliko ju ostvaruje)
  3. Potvrda HZMO-a da nije korisnik inozemne mirovine (ukoliko je bilo staža izvan RH, a mirovina još nije ostvarena)
  4. Potvrda FINA-e o blokadi računa – ukoliko je račun podnositelja zahtjeva ovršen (ne starija od mjesec dana)
  5. Dokument s vidljivim IBAN-om (ugovor o otvaranju tekućeg računa/potvrda o IBAN broju, promet po računu -preslika)