clanak False

Bruxelles: Sastanak partnera na projektu i-SCOPE

04.10.2022.
Prvi sastanak konzorcija projekta i-SCOPE održan je u Brussellesu 23. i 25. siječnja 2012.
 
Projekt i-SCOPE, Interoperativni servis za „pametne“ gradove kroz otvoreno sučelje za urbani ekosustav  (Interoperable Smart City servisces through an Open Plaform for Urban Ecosystems) provodi se u okviru Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (The ICT Policy Support Programme – ICT PSP) Okvirnog programa za konkuretnost i inovacije (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP).
 
Temeljeno na interoperativnom 3D Informacijskom modelu za gradove (3D Urban Information Models), kroz projekt i-SCOPE, razviti će se tri servisa za „pametne gradove“ koja će se primijeniti u gradovima – partnerima na projektu. Servisi se odnose na korištenje 3D modela za optimalizaciju uporabe energije kroz preciznu procjenu potencijala sunčeve energije na krovištu zgrada, izradu karte buke kroz realno preslikavanje, te unaprijeđeno uključivanje osoba sa smanjenom pokretljivošću u gradski promet.
 
Na projektu surađuju gradovi sa vrhunskim institucijama na području razvijanja i primjene informacijskih sustava u fotogrametriji, kartografiji i sl., odnosno ukupno 22 partnera iz 11 europskih država. Iz Hrvatske, u projekt su uključeni Grad Zagreb, Zadarska županija i tvrtka GEOFOTO.
 
Prvi sastanak konzorcija projekta i-SCOPE održan je u Brussellesu 23. i 25. siječnja 2012., a program je  odrađen kroz pet tematskih cjelina: kratka prezentacija projekta i-SCOPE, tehničke prezentacije po svim radnim paketima,  prezentacije gradova vezano uz scenarij primjene razvijenih servisa za „pametne gradove“, aktivnosti povezane sa širenjem informacija o projektu i uključivanjem javnosti te provedba projekta.
 
Svi partneri su 24. siječnja 2012. sudjelovali na seminaru CIP Open Innovation for Internet-enabled services and next generation access services in smart cities (CIP Otvorene inovacije za sučelja putem interneta i novih generacija primjenjive za „pametne“ gradove), organiziranom od strane Europske komisije. Na temu pilot projekata unutar ICT PSP, prezentirani su ciljevi koje bi trebali biti uključeni u projektne prijedloge: omogućavanje kreiranja učinkovitog inovativnog ekosistema razvijanjem servisa i aplikacija korištenjem informacija prikupljenim od korisnika putem društvenih mreža i poticanje potražnje za inovativnim servisima i aplikacijama baziranim na novim generacijama dostupnih mreža putem povezanih televizijskih aplikacija.