clanak False

Dom socijalne skrbi

19.04.2017.

Dom socijalne skrbi javna je ustanova koju može osnovati Republika Hrvatska rješenjem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi. 
Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna ili fizička osoba može osnovati dom socijalne skrbi pod uvjetom i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22, 119/22).

Dom socijalne skrbi osniva se za obavljanje skrbi izvan vlastite obitelji, i to kao:

Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe (za djecu bez roditelja ili koje roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, ili je to iz drugih razloga u interesu djeteta ili mlađe punoljetne osobe, za djecu s poremećajima u ponašanju, tjelesno, mentalno ili višestruko oštećenu ili psihički bolesnu djecu, te djecu ovisnike o drogama ili drugim opojnim sredstvima),

Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja,

Dom za odrasle osobe (za tjelesno, mentalno ili višestruko oštećene ili psihički bolesne odrasle osobe, ovisnike o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, osobe kojima je potrebna dugotrajna zdravstvena zaštita i njega, odnosno stacionarna skrb te starije i nemoćne osobe).