clanak False

Domovi za starije osobe

19.04.2017.

Na području Zagreba djeluje deset domova za starije osobe nad kojima su Gradu Zagrebu 2002. godine prenijeta osnivačka prava i jedan dom kojemu je osnivač Grad Zagreb.
U domovima za starije osobe u nadležnosti Grada Zagreba osigurava se smještaj ukupnog kapaciteta za 4000 korisnika.

R.br.
DOM ZA STARIJE OSOBE
ADRESA
KONTAKT
1.
Klaićeva 10

Crnatkova 14-dislocirani objekt
01/4924-100

01/4843-404
 
2.
Milovana Gavazzija 26
01/2851-552
3.
Nemetova 2
01/4674-133
4.
Hegedušićeva 20

Aleja A. Augustinčića 1 - depadansa
01/2351-111

01/2351-222
 
5.
Trg Drage Iblera 8

Martićeva 4 - dislocirani objekt
01/4656-100

01/4552-787
6.
 Ivanićgradska 52

Lašćinska 98a – dislocirani objekt
 01/2369-400 

01/6468-963
7.
Donje Svetice 89 
01/2358-500
8.
 Islandska 2
 01/6600-655 
9.
 Dunjevac 17

Sv. Maksimilijan Kolbe,
Topnička 29 - Podružnica

Bolnička cesta 1 - dislocirani objekt
01/3669-000

01/3775-668


01/3480-240

 
10.
Trg Slavoljuba Penkale 1

Drenovačka 30 - Podružnica
01/3659-555

01/3030-572
11.
Poljička ulica 12
01/6151-300

Domovi za starije osobe u sklopu stalnog smještaja osiguravaju zadovoljavanje životnih potreba kao što su: stanovanje, prehrana, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, njega, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena.

U Domovima za starije osobe Medveščak, Sveta Ana i Sveti Josip pored navedenog, pružaju se i usluge cjelodnevnog boravka. Cjelodnevni boravak je boravak dulji od 8 sati u sklopu kojega se osigurava zadovoljavanje životnih potreba kao što su: boravak, prehrana, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, njega, radne aktivnosti, korištenje slobodnog vremena, organiziranje prijevoza i druge potrebe ovisno o vrsti korisnika.