clanak False

EU PROJEKT "SVI ZA PAMĆENJE - SPAM"

08.12.2020.
Napomena: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
www.strukturnifondovi.hr 
www.esf.hr 
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
PRIORITETNA OS: Socijalno uključivanje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  1.421.954,69 HRK    
EU SUFINANCIRANJE: 1.421.954,69 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 22. rujna 2020. do 22. rujna 2022.

KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projektom Svi za pamćenje nastoji se pružiti podrška oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije pružanjem dviju novih socijalnih usluga na području Grada Zagreba, i to uspostave popodnevnog boravka za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, radnim danom i subotom, kao i uspostave mobilnog tima za prijevoz do boravka i podršku u svakodnevnim aktivnostima. U okviru Projekta provodit će se i edukacije za njegovatelje.

ULOGA PARTNERA:
U okviru projekta Svi za pamćenje (SPAM), Multi-Aspektirani okupacijski Program (MAPA) za Alzheimerovu bolest (AB) osmislio je stručni tim Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“ (PBSVI)  u suradnji s partnerima na ovome projektu.
Kao prijavitelj i krovni koordinator provedbe projekta SPAM, Grad Zagreb (GZ) će voditi i pratiti provedbu aktivnosti projekta u cjelini, provoditi aktivnosti vidljivosti i informiranja, te ima i veliko iskustvo provedbe kampanja za informiranje javnosti, zajedno s Hrvatskom udrugom za Alzheimerovu bolest (HUAB) koja se već dugi niz godina bavi upravo promicanjem pitanja u vezi borbe s demencijama.
Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (NZJZ) ima dugogodišnje iskustvo pružanja formalnih edukacija te će u okviru projekta provoditi  edukacije za formalne njegovatelje (medicinske sestre) oboljelih od demencija, s naglaskom na održavanje "edukacija za edukatore" za osobe s područja GZ i još 6 županija u kojima već ima razvijenu uspješnu suradnju sa sljedećim domovima za starije i nemoćne osobe, gerontološkim centrima i centrima izvaninstitucionalne skrbi: Dom za starije osobe Sveti Antun, s Gerontološkim centrom u Karlovcu, Dom za starije osobe Ličko-senjske županije, Dom za starije osobe u Koprivnici, Dom Senior Care, Križevci, s dnevnim boravkom za oboljele od AB, Dom za starije i nemoćne Sisak, s Gerontološkim centrom i dnevnim boravkom, Dom za
starije i nemoćne osobe, Slavonski Brod, Dom za starije osobe Beli Manastir i Dom za psihički bolesne odrasle osobe Osijek te Zavod za javno zdravstvo u svakoj od 6 županija.
Klinika za psihijatriju Vrapče (KPV) ima dugogodišnje iskustvo pružanja neformalnih edukacija te svakodnevno studentima i stručnjacima pruža supervizirani praktični pristup u svim aspektima skrbi za osobe s demencijom, dok savjetovanje i podršku obiteljima pruža individualiziranim pristupom. Prilikom edukacija koje će provoditi i organizirati za neformalne njegovatelje ujedno bi se podijelila i iskustva iz popodnevnog boravka i mobilnog tima koji će se u okviru projekta SPAM uspostavili pri PBSVI a kako bi se t potaknule i preispitale mogućnosti širenja takvih usluga u zajednici i u ovim županijama. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo (FDMZ) redovno surađuje s PBSVI te će kao znanstveno-istraživačka ustanova, koja stavlja veliki naglasak na javno zdravstvo te provodi i studije sestrinstva i fizioterapije, provesti vrednovanje rezultata rada boravka, koje bi poslužilo za poboljšanje rada boravka, s ciljem izrade preporuka za širenje takvih usluga u još 6 županija. Provedbom svih aktivnosti partneri će zajedničkim djelovanjem doprinijeti poboljšanju kvalitete života osoba s demencijama.
 
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Cilj Projekta jest širenje socijalnih usluga u zajednici za pomoć oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, pružanje podrške oboljelima i njihovim obiteljima, omogućavanje inkluzije te poboljšanje kvalitete života oboljelih i njihovih obitelji, sve u cilju smanjenja troškova hospitalizacije. 

VODITELJICA PROJEKTA: dr. sc. Mirela Šentija Knežević, prof.log., univ.spec.admin.urb., mirela.sentija-knezevic@zagreb.hr , 01/4603-423

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA:  dr. sc. Mirela Šentija Knežević, prof.log., univ.spec.admin.urb., mirela.sentija-knezevic@zagreb.hr , 01/4603-423,  svizapamcenje@zagreb.hr
 
 
 PLAKAT

ROLL UP
 

EU PROJEKT "SVI ZA PAMĆENJE - SPAM"