clanak False

Gradska slika zdravlja 2009

19.04.2017.

                  Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje u sklopu Projekta „Zagreb – zdravi grad“ izradio je „Gradsku sliku zdravlja“ kao kvalitativan i kvantitativan opis zdravlja građana i svih čimbenika koji utječu na zdravlje kao što su socijalni, okolišni, infrastrukturni čimbenici, te način ponašanja.

Ova publikacija nastala je sumiranjem različitih podataka o zdravlju koji postoje u gradu, a koriste se za identifikaciju problema, predlaganje područja djelovanja na kojima je moguće postići poboljšanje.

„Gradska slika zdravlja“ pridonosi unapređenju međusektorske suradnje koja će pomoći učvršćivanju zajedničkog djelovanja na zdravlje te identificirati i rasvijetliti zdravstvene probleme i čimbenike koji utječu na zdravlje. Zajednički cilj djelovanja svih sektora u Gradu je da zdravlje postane ključna vrijednost u gradskim politikama i preduvjet za daljnji razvoj. Gradski planovi, politike i strategije vezane uz unaprjeđenje okoliša, prijevoza, stanovanja, obrazovanja, skrbi za starije i slično trebali bi biti usmjereni na poboljšanje zdravlja građana.

 

Za pregled publikacije kliknite na sliku.