clanak False

Gradski ured za kulturu

26.03.2020.
Sjedište: Zagreb, Ilica 25/I
E-mail: kultura@zagreb.hr
Privremena adresa za dostavu pošte: Muzej suvremene umjetnosti - za Gradski ured za kulturu,  Avenija Dubrovnik 17, Zagreb

PROČELNICA: mr.sc.Milana Vuković Runjić, prof.
Tel: 610- 0501
Faks: 610-0508

POMOĆNICE PROČELNIKA:
Laura Topolovšek
Tel: 610-0507, faks: 610-0508
E-mail: laura.topolovsek@zagreb.hr

Jasna Tomažić
Tel: 610-0470, faks: 610-0508
E-mail: jasna.tomazic@zagreb.hr

Gradski ured za kulturu obavlja poslove koji se odnose na: razvitak i unapređivanje kulture i kulturnog stvaralaštva, pripremu i izradu programa javnih potreba u kulturi i osiguravanje sredstava za financiranje i drugih uvjeta za obavljanje kazališne, glazbene, muzejske, likovne, knjižnične, arhivske i drugih djelatnosti u kulturi, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.