clanak False

Gradski ured za kulturu

12.07.2021.
Sjedište: Zagreb, Draškovićeva 25
E-mail: kultura@zagreb.hr

PROČELNICA: Jasna Tomažić, dipl.ekonomistica privremeno, od 28. srpnja 2021., obavlja poslove i zadatke pročelnice do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najkasnije do 28. siječnja 2022.


POMOĆNICI PROČELNIKA:
Laura Topolovšek
Tel: 01 460-3460, faks: 01 460-3322
E-mail: laura.topolovsek@zagreb.hr

Jasna Tomažić
Tel: 01 460-3321, faks: 01 460-3322
E-mail: jasna.tomazic@zagreb.hr

Nikola Stojadinović
Tel: 460-3318, faks: 01 460-3322
E-mail: nikola.stojadinovic@zagreb.hr

Gradski ured za kulturu obavlja poslove koji se odnose na: razvitak i unapređivanje kulture i kulturnog stvaralaštva, pripremu i izradu programa javnih potreba u kulturi i osiguravanje sredstava za financiranje i drugih uvjeta za obavljanje kazališne, glazbene, muzejske, likovne, knjižnične, arhivske i drugih djelatnosti u kulturi, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.