clanak False

Gradski ured za kulturu

Sjedište: Zagreb, Ilica 25/I
E-mail: kultura@zagreb.hr


PROČELNICA: dr.sc. Ana Lederer, prof.
Tel: 610- 0501
Faks: 610-0508

Gradski ured za kulturu obavlja poslove koji se odnose na: razvitak i unapređivanje kulture i kulturnog stvaralaštva, pripremu i izradu programa javnih potreba u kulturi i osiguravanje sredstava za financiranje i drugih uvjeta za obavljanje kazališne, glazbene, muzejske, likovne, knjižnične, arhivske i drugih djelatnosti u kulturi, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i općih akata u pojedinim područjima, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.