clanak False

Gradski ured za kulturu i civilno društvo

17.02.2022.
Gradski ured za kulturu i civilno društvo obavlja poslove koji se odnose na: razvitak i unapređivanje kulture i kulturnog stvaralaštva, pripremu i izradu programa javnih potreba u kulturi i osiguravanje sredstava za financiranje i drugih uvjeta za obavljanje kazališne, glazbene, muzejske, likovne, knjižnične, audiovizualne i drugih djelatnosti u kulturi, razvoj lokalnih medija, poslove razvoja civilnog društva, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati.
Primanje stranaka: Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.
 
Javne potrebe u kulturi Grada Zagreba

Zakoni
 
Zakon o ustanovama (Narodne novine 76/9329/9747/9935/08127/19 i 151/22)
Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi  (Narodne novine 83/22)

 
Gradski propisi 

Odluka o osnivanju kulturnih vijeća (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/23)
 
Audiovizualne djelatnosti

Zakoni
 
Zakon o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine 61/18114/22)

Kazališta

Zakoni i podzakonski propisi
 
Zakon o kazalištima (Narodne novine 23/23)

Muzeji

Zakoni i podzakonski propisi

Zakon o muzejima (Narodnenovine 61/1898/19114/22 , 36/24)
Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (Narodne novine 104/19)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (Narodne novine 21/23)

 
Knjižnice

Zakoni i podzakonski propisi

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine 17/1998/19114/22 i 36/24)
Pravilnik o upisniku knjižnica (Narodne novine 78/20)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine 107/21)
Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (Narodne novine 27/23)

 
Arhivi

Zakoni
 
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine 61/1898/19114/22 i 36/24)
 

Promicanje ljudskih prava i civilno društvo 

Zakoni i podzakonski propisi

Zakon o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine 85/08 i 112/12);
Zakon o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08138/12 i 69/17);
Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (Narodne novine 92/1498/19);
Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine 83/02);
Zakon o udrugama (Narodne novine 74/1470/1798/19151/22);
Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14 i 114/22);

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/1537/21)


Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015.
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. 
Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine

Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine 
Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine

Gradski propisi
 
Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21);
Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/1918/216/22 i 40 /22)

Nacionalne manjine
 
Zakoni i podzakonski propisi
 
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/0247/1080/10 i 93/11);
Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (Narodne novine 24/06);

Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., za 2021.-2022. godinu


Gradski propisi
 
Odluka o iznosu sredstava mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21);
Zaključak o kriterijima za osiguranje sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/226/23)