clanak False

Gradski ured za mjesnu samoupravu

27.10.2020.

Sjedište: Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a/I
E-mail: mjesna-samouprava@zagreb.hr

PROČELNICA: Renata Šimon, dipl.iur, soba 113/ I. kat


Rođena: 25. veljače 1964. u Zagrebu
Obrazovanje: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Radno iskustvo: Od 1998. godine zaposlena  u Gradskoj upravi Grada Zagreba
u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu
Tel: 610-0908, faks: 610-1526

ZAMJENIK PROČELNIKA: Alan Ordulj, dipl. ing. prom., soba 115/I. kat
Tel: 610-0922, faks: 610-1526
E-mail: alan.ordulj@zagreb.hr

POMOĆNICI PROČELNIKA:
Dalibor Drakula, dipl. pol., univ. spec. oec, soba 109/I. kat
Tel: 610-0968, faks: 610-0754
E-mail: dalibor.drakula@zagreb.hr

Vedran Pilaš, dipl. politolog, soba 109/1. kat
Tel: 616-6272, faks: 610-1526
E-mail: vedran.pilas@zagreb.hr

Krešimir Kunčević, dipl. ing prometa 104/a
Tel: 610-0912, faks: 610-1526
E-mail: kresimir.kuncevic@zagreb.hr

Marko Pavlek, dipl.iur., soba 122/1
tel: 610-0795, faks: 610-1526
E-mail: marko.pavlek@zagreb.hr

Marina Kolaković, dipl.oec., soba 309/3
Tel: 610-0850, faks: 610-1526
E-mail: marina.kolakovic@zagreb.hr

Mario Hrgović, dipl.kriminalist, soba 305
Tel: 616-6056, faks: 610-1526
E-mail: mario.hrgovic@zagreb.hr

Gradski ured za mjesnu samoupravu obavlja poslove koji se odnose na usklađivanje rada, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovu području te komunikaciju s građanima, informiranje građana, izradu programa, izvješća o radu i financijskih planova, pripremu i provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području gradske četvrti koji se odnosi na javnu odvodnju oborinskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina i redovno održavanje nerazvrstanih cesta, pripremu i provođenje planova komunalnih aktivnosti na području gradske četvrti i planova malih komunalnih akcija na području mjesnih odbora, sazivanje i održavanje sjednica vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela, izradu nacrta akata, izvješća i zapisnika vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora i njihovim radnim tijelima, financijsko i materijalno poslovanje, proučavanje i praćenje ustrojstvenih oblika mjesne samouprave te djelokruga i ovlasti njihovih tijela, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, održavanje objekata mjesne samouprave, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, sudjelovanje u pripremi i provođenju izbora, sudjelovanje u provedbi civilne zaštite i prevencije u gradskim četvrtima i mjesnim odborima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.

Primanje stranaka: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.