clanak False

Gradski ured za obrazovanje

05.07.2021.

Sjedište: Zagreb, Ilica 25/I
Tel: 616-6074, 610-0519
Faks: 610-0503

E-mail: obrazovanje@zagreb.hr


PROČELNICA: Tatjana Dalić, dipl.politologinja privremeno, od 18. lipnja 2021., obavlja poslove i zadatke pročelnice do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najkasnije do 18. prosinca 2021.Gradski ured za obrazovanje obavlja poslove koji se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje, djelatnost dadilje, odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, visoko obrazovanje, tehničku kulturu, neformalno obrazovanje, obrazovanje odraslih, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i općih akata u pojedinim područjima, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: