clanak False

Gradski ured za opću upravu

19.05.2020.

Sjedište: Zagreb, Dukljaninova 3, IV. kat
E-mail: uprava@zagreb.hr

PROČELNIK: Krešimir Ladešić, dipl. iur.
Rođen: 30. listopada 1963., u Bjelovaru
Obrazovanje: osnovna i srednja škola završena u Bjelovaru; diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; položio pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa RH
Radno iskustvo: Služba društvenog knjigovodstva; Zavod za platni promet; Ministarstvo financija - Financijska policija; Gradski ured za financije
Tel: 658-5001, faks: 658-5009
E-mail: kresimir.ladesic@zagreb.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA: mr.sc. Hrvoje Bušić, dipl. iur.
Tel: 658-5025, faks: 658-5009
E-mail: hrvoje.busic@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA UREDSKO POSLOVANJE: Goranka Basić, dipl.iur.
Tel: 658-5018, faks: 658-5009
E-mail: goranka.basic@zagreb.hr

Gradski ured za opću upravu obavlja poslove koji se odnose na: građanska stanja - državne matice, promjene osobnog imena, sklapanje brakova, sklapanje životnog partnerstva osoba istog spola, registar birača, evidencije hrvatskog državljanstva, udruge, zaklade, uredsko poslovanje, besplatnu pravnu pomoć, odlučivanje o žalbi protiv rješenja Izbornog povjerenstva za izbore članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora, poslove koji nisu u nadležnosti drugoga gradskog upravnog tijela, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a službe koje primaju stranke utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati.
Primanje stranaka: U Sektoru za udruge i zaklade, Sektoru za građanska stanja, Sektoru za besplatnu pravnu pomoć i Odjelu za uredsko poslovanje stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

 Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: