clanak False

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

10.11.2020.
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/II

E-mail: guszoi@zagreb.hr

PROČELNICA : Romana Galić, univ.spec.act.soc., soba 269/II
Rođena: 14.10.1973.
Obrazovanje: Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada; Katolički bogoslovni fakultet, Poslijediplomski studij „Management neprofitnih organizacija i socijalno zagovaranje“u Zagrebu; Katolički bogoslovni fakultet, Doktorski studij socijalnog rada i socijalne politike 
Radno iskustvo: Ministarstvo rada i socijalne skrb; Grad Zagreb
Bračno stanje: udana, jedno dijete
 
Telefon:
610-1268, 610-1269, faks: 610-0015
E-mail: romana.galic@zagreb.hr

ZAMJENICA PROČELNICE: dr.sc. Marinka Bakula-Anđelić

Tel.: 610-1251, faks: 610-0015

E-mail: marinka.bakula-andelic@zagreb.hr


Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na: socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, humanitarnu pomoć, provedbu strategije socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i drugih kategorija stanovništva, zaštitu obitelji, zaštitu od nasilja u obitelji i djece, poticanje i potpore socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu socijalnih ustanova u vlasništvu Grada, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.

Primanje stranaka: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

 

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: