clanak False

Gradski ured za zdravstvo

08.04.2020.

Sjedište: Zagreb, Draškovićeva 15/III
E-mail: zdravstvo@zagreb.hr


PROČELNIK: dr.sc. Vjekoslav Jeleč, dr.med., soba 5/III
Tel: 460-3434, faks: 460-3400

ZAMJENICE PROČELNIKA:
Ivana Portolan Pajić, dr.med., soba 3/III
Tel:460-3427, faks: 460-3445
E-mail: ivana.portolan-pajic@zagreb.hr

Mirela Šentija Knežević, prof.log., univ.spec.admin.urb., soba 1/III
tel: 460-3423, faks: 460-3445
E-mail: mirela.sentija-knezevic@zagreb.hr

dr.sc. Željka Josipović - Jelić, dr.med., soba 59/III
Tel: 460-3424, faks: 460-3400
E-mail: zeljka.josipovic-jelic@zagreb.hr

POMOĆNICI PROČELNIKA:
dr.sc. Ivica Pančić
Tel: 658-5079
E-mail: ivica.pancic@zagreb.hr

Inga Perinčić, dipl.iur.
Tel: 460-3426, faks: 460-3400
E-mail: inga.perincic@zagreb.hr

Gradski ured za zdravstvo
obavlja poslove koji se odnose na: zdravlje, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, izradu i provedbu gradskih i drugih programa i strategija na području zdravstvene zaštite, promicanja zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti, poticanje i potpore zdravstvenim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu zdravstvenih ustanova u vlasništvu Grada, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a službe koje primaju stranke utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati.
Primanje stranaka: U Odjelu za zdravstvo i Odjelu za zdravstvenu ekologiju stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

 

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: