clanak False

Gradski ured za zdravstvo

15.10.2021.

Sjedište: Zagreb, Draškovićeva 15 
E-mail: zdravstvo@zagreb.hr

Tel: 01/460-3434, faks: 01/460-3400

PROČELNICA: 
dr.sc. Mirela Šentija Knežević, prof.log., privremeno od 13. listopada 2021., obavlja poslove i zadatke pročelnice, do stupanja na snagu Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela, a najduže 6 mjeseci.  

ZAMJENICE PROČELNIKA:
Ivana Portolan Pajić, dr.med., privremeno od 13. listopada 2021., obavlja poslove i zadatke zamjenice pročelnice, do stupanja na snagu Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela, a najduže 6 mjeseci.  
soba 12/ I. kat
Tel:01/460-3427, faks: 01/460-3400
E-mail: ivana.portolan-pajic@zagreb.hr

dr.sc. Željka Josipović - Jelić, dr.med., soba 2/ II.kat
Tel: 01/460-3424, faks: 01/460-3400
E-mail: zeljka.josipovic-jelic@zagreb.hr

POMOĆNICI PROČELNIKA:
Inga Perinčić, dipl.iur., soba 3/ prizemlje
Tel: 01/460-3426, faks: 01/460-3400
E-mail: inga.perincic@zagreb.hr

Ivana Đerek Dubravčić, dr.med., soba 2/ prizemlje
Tel: 01/460-3437, faks: 01/460-3400
E-mail: ivana.derek-dubravcic@zagreb.hr

dr.sc. Ivica Pančić
Šubićeva 38, V.kat
Tel: 01/658-5079, faks: 01/658-5325
E-mail: ivica.pancic@zagreb.hr


dr.sc. Mirela Šentija Knežević, prof.log., soba 2/prizemlje
Tel: 01/460-3423, faks: 01/460-3400

E-mail: mirela.sentija-knezevic@zagreb.hr Gradski ured za zdravstvo obavlja poslove koji se odnose na: zdravlje, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, izradu i provedbu gradskih i drugih programa i strategija na području zdravstvene zaštite, promicanja zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti, poticanje i potpore zdravstvenim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu zdravstvenih ustanova u vlasništvu Grada, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 


Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a službe koje primaju stranke utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati.
Primanje stranaka: U Odjelu za zdravstvo i Odjelu za zdravstvenu ekologiju stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

 

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: