clanak False

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

08.07.2021.

Sjedište: Zagreb, Kuševićeva 2/II

E-mail: zastita.spomenika@zagreb.hr
Za upite kontaktirajte nas na tel: 610-1963, faks: 610-1896


PROČELNICA: Marijana Sironić, dipl.ing.arh., privremeno, od 19. srpnja 2021., obavlja poslove i zadatke pročelnice do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najkasnije do 19. srpnja 2022.

POMOĆNICE PROČELNIKA ZA PRAVNE POSLOVE:

Loredana Šarunić, dipl. iur., univ. spec.
Tel: 610-1964, faks: 610-1896
E-mail: loredana.sarunic@zagreb.hr

Ivana Perkušić, dipl. iur.
Tel: 616-6108, faks: 610-1896
Email: ivana.perkusic@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA ZAŠTITU NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA: Marijana Sironić, dipl.ing.arh.
Tel: 6166-255, faks: 610-1896
E-mail: marijana.sironic@zagreb.hr


Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode obavlja poslove koji se odnose na: istraživanje i planiranje zaštite kulturnih dobara, zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i mjere zaštite, izradu konzervatorske dokumentacije, izdavanje uvjeta i dozvola, zaštitu prirode, radove i zahvate na području regionalnog parka, značajnog krajobraza, park šume, spomenika prirode i parkovne arhitekture, izvođenje radova izvan granica građevinskog područja, provođenje nadzora nad javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a službe koje primaju stranke, utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati.
Primanje stranaka: U Odjelu za istraživanje, zaštitu i mjere zaštite nepokretnih kulturnih dobara, Odjelu za provođenje programa zaštite i uređenje nepokretnih kulturnih dobara i Odjelu za pokretna i nematerijalna kulturna dobra stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.

Poslovi se obavljaju u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama: