clanak False

Hitne radnje na kulturim dobrima kod oštećenja uzrokovanih potresom

26.03.2020.

S obzirom na ranije preporuke, od 22.03.2020. i nakon sagledavanja stanja na terenu od strane konzervatora, intenzivne suradnje i komunikacije s nadležnim službama i dr., uspostavljen je 23.03.2020. terenski protokol za hitne radnje uzrokovane potresom s nadležnim službama. Hitne radnje odnose se na kulturna dobra/građevine koja imaju oštećenja uzrokovana potresom. Spomenuti protokol o postupanju dajemo u obliku pisane upute.
 
Hitne radnje odnose se na uklanjanja fragmenata i/ili manjih oštećenih dijelova kulturnog dobra u slučajevima kada predstavljaju direktnu opasnost za živote ljudi – manji dijelovi dimnjaka, pokrova, balkona, arhitektonske plastike, balustrada, vijenaca, atika, veći kameni komadi, veći komadi pročelja, limarija i sl. – a koje nisu u suprotnosti s člankom 62. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 
Hitna uklanjanja vrše nadležne službe uz pomoć mehanizacije, alata i ručnih tehnika.
U spomenutom procesu potrebno je s kulturnim dobrom/građevinom postupiti na sljedeći način, po redu prvenstva:
- izvršiti statičku provjeru stanja građevine i/ili dijela građevine vizualnim pregledom te dati procjenu o potrebi uklanjanja oštećenog dijela na licu mjesta – od strane statičara.
- izvršiti konzervatorsku procjenu stanja kulturnog dobra vizualnim pregledom te dati procjenu o potrebi uklanjanja oštećenog dijela na licu mjesta – od strane konzervatora.
- izvršiti foto dokumentiranje i 3D snimanje oštećenog dijela (gdje je isto potrebno i moguće) – prema procjeni konzervatora.
- dati uputu za uklanjanje oštećenog dijela – od strane ovlaštenog statičara i konzervatora.
- izvršiti uklanjanje oštećenog dijela na siguran način i na najmanje invazivan način, kako bi maksimalno izbjegli dodatnu opasnost za građane i njihove živote i štetu na kulturnom dobru.
- prije i nakon uklanjanja oštećenog dijela sačuvati dijelove arhitektonske plastike, balustrade, vijenaca, atike, veće kamene komade, veće komade pročelja i sl. – prema procjeni konzervatora.
- sačuvane dijelove odložiti uz zgradu ili na parceli zgrade.  
- cijeli proces potrebno je popratiti pisanim zapisnikom od strane konzervatora.
 
 (PDF)