clanak False

Zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode_Uputa

25.03.2020.

Stručna uputa nakon potresa od 22.03.2020. - Uputa se odnosi na zgrade unutar zone zaštite kulturnih dobara, a koje nisu pojedinačno zaštićeno kulturno dobro 


U cilju sprečavanja daljnjih oštećenja imovine uzrokovanih atmosferilijama, ugrožavanja sigurnosti života ljudi te postizanja uporabljivosti zgrada u najkraćem mogućem roku, obavještavamo vas o radovima koji se mogu poduzeti odmah, bez prethodnog odobrenja nadležnog upravnog tijela, Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.
Na zgradama koje su uporabljive (napomena: stabilnost zgrade ne predstavlja opasnost za ljude i druge građevine) mogu se izvoditi sljedeći radovi popravaka i izvanrednog održavanja koji nisu u suprotnosti s Člankom 62. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara:
-       čišćenje i uklanjanje urušenih dijelova dimnjaka, crijepa, manjih dijelova žbuke i sl.
-       privremeno pokrivanje priručnim materijalima (najlon i sl.) ili trajna sanacija pokrova sukladno postojećem stanju
-       ostakljivanje prozora prema postojećem stanju
-       manji zidarski, limarski, instalaterski i drugi obrtnički radovi, odnosno popravci u svrhu privremenog saniranja oštećenja
 
Kako bi spriječili dodatne opasnosti za ljudski život i imovinu, radovi se trebaju obaviti na siguran i stručan način. Za radove koji zahtijevaju stručna znanja, opremu i vještine potrebno je u narednom periodu angažirati nadležne službe i izvođače.
Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, započeo je dugotrajni proces rada na procjeni stanja zaštićenih kulturnih dobara nakon potresa. Obzirom da se radi o iznimno velikom broju oštećenih kulturnih dobara, Zavod će provodi procjenu stanja prema utvrđenim protokolima i prioritetima, a nakon statičke procjene sigurnosti objekata.
Napominjemo, da cijelu situaciju dodatno otežava zaraza virusom COVID 19 stoga molimo za strpljenje i razumijevanje, a na vaše adrese doći ćemo u najkraćem mogućem roku.
Za sva pitanja i stručnu pomoć stojimo na raspolaganju.